Venezuela stopper diplomatisk tilnærming til USA

Venezuela har erklært at landet stopper en tilnærmingsprosess med sikte på å utveksle ambassadører med USA.

salesposter