Les også:

Norske myndigheter vurderer nå å sende flere politifolk til Afghanistan. Det går frem i en brevveksling mellom det norske og det latviske utenriksdepartementet, som Aftenposten.no har fått tilgang til.

I dokumentene fremgår det at man nå foretar en evaluering av hvordan det norske politibidraget har fungert.

Avhengig av resultatet vil man vurdere å sende flere norske politifolk til Afghanistan.

Det kommer ikke frem av dokumentene Aftenposten.no har fått tilgang til hvilket antall man vurderer å sende. I dag er det omtrent 50 ansatte, inkludert lokale, som jobber for den norske politi-innsatsen i det hardt prøvede landet.

Saken fortsetter under annonsen.

Norsk politbidrag

Norge har i dag politifolk i Kabul og Meymaneh, der den norske basen ligger. De bidrar gjennom EUPOL til opplæring av Afghanistans politistyrker.

I Meymaneh skjer dette nå i tett samarbeid med amerikanerne, som har hovedansvar for dette, mens Norge har hovedansvaret for opplæringen av den afghanske hæren.

Sterk kritikk

I en tidligere rapport fra NUPI som ble kjent i fjor kom den tidligere sjefen for den norske politikontingenten i Afghanistan (NORAF) med sterk kritikk av satsingen.

Ett av problemene er også at afghansk politi er dårlig trent, dårlig utstyrt og kjent for å være gjennomkorrupt.

Analfabetisme er utbredt, lønnen lav og politistyrkene har hatt store tap i møte med Taliban og opprørere som motarbeider regjeringen i Kabul.

Fare i Faryab

De norske politistyrkene har også søkt om 500.000 i prosjektstøtte for å bedre sikkerheten i Meymaneh, der de norske soldatene er stasjonert.

I søknaden fra den norske politistyrken i Afghanistan til Politidirektoratet pekes det på faren som truer i området, der de norske soldatene har ansvaret for sikkerheten.

Aftenposten.no har i en rekke artikler beskrevet Talibans fremmarsj i det «norske området» i Afghanistan. Les flere av artiklene her:

Plassproblemer

Av brevutvekslingen mellom latvisk og norsk UD går det også frem at det nå er plassproblemer i Faryab, etter at 700 amerikanske soldater har kommet til området.

Dermed er det rett og slett ikke plass til de to ekstra politifolkene Latvia planlegger å sende til Meymaneh – som også har soldater ved basen.