- Bygg som Oslo Plaza ligger tynt an

Høybygg og gamle bygårder i Oslo kan rammes hardt under et skjelv. Boliger i skråninger kan bli knust av jord- og steinras.

- Alle bygninger over 15 etasjer vil få svingt seg skikkelig under et jordskjelv. Oslo Plaza ligger tynt an. Oslofjordtunnelen kan bli fylt med vann etter sprekker, sier sivilingeniør Øystein Løset.Han sitter i ekspertpanelet til Rådgivende ingeniørers forening (RIF). De skal utarbeide veiledning for de nye kravene til skjelvsikring av bygg. Løset er ikke i tvil om at konsekvensene av et skjelv kan bli store. Mange hus bygget etter gamle standarder vil bli hardt rammet. Høyhus med store vindusflater kan forårsake mye ødeleggelser rundt seg.- Det er ikke tatt hensyn til dette når bygningene ble dimensjonert. Her bør man sjekke konstruksjonene og se om de holder, slik at de ikke faller sammen under skjelv, sier Løset.Han mener flere av disse byggene bør vurdere risikoen, selv om nye krav ikke har tilbakevirkende kraft. - Spesielt i Oslo-området og på Romerike er det mye leire og usikker grunn. Flere av bygårdene i Oslo er bygget mot slutten av 1800-tallet. Noen er bygget på flåter av tre over leiren. Under et skjelv kan denne leiren bli omdannet til kvikkleire, sier Løset.

Fare i skråning.

Løset peker på at jordskjelv kan utløse kraftige skred i skråninger. Raset i boligområdet Hatlestad terrasse i Bergen krevde to menneskeliv.- Jordskjelv kan utløse lignende ras som det i Bergen. Spesielt på Vestlandet er det mange rasutsatte områder hvor følgende av et skjelv vil være store. Men de finnes i Oslo-området også, blant annet Skaug-um-åsen og Kolsås, sier Løset.

Oslo-riften.

Direktør i Norges geologiske undersøkelser Arne Bjørlykke, mener den såkalte Oslo-riften er den største svakheten i hovedstadsområdet. - Den strekker seg fra Nordmarka og sørover helt til Tyskland. Her vil et skjelv forplante seg langs hele riften, og gi brudd, sier Bjørlykke.Han var selv nylig og så med egne øyne på resultatene av et skjelv utenfor Los Angeles i California. - Dette var sammenlignbart med et mulig skjelv i styrke 6 her. Ingen døde, men skadene var store. Sprekkene på bygninger var store og vegger raste sammen, forteller Bjørlykke.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Viten

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Om Aftenposten Viten

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere fra hele landet bidrar med artikler, debatt og essays.

Vil du bli Viten-forfatter? Vi søker forskere og akademikere innen alle fagfelt som vil skrive om egen forskning eller formidle aktuelt vitenskapsstoff.

Kontakt mina@aftenposten.no

Flere bilder

Høye bygninger som Oslo Plaza er utsatt i Oslo-området. FOTO: HEIKO JUNGE/SCANPIX

Slike ras som i Hatlestad terrasse utenfor Bergen kan også utløses av jordskjelv. FOTO: ERLEND HAUKELAND