• Slik tenker man seg at den største kongshallen så ut. <br/>-Hallene som er funnet er forløperne til stavkirkene som Norge er så kjent for, sier arkeolog Terje Gansum.

    FOTO: ArkiIkon

Fant Kongsgården på Borre

Nytt funn viser at Borre i Vestfold var maktsenter i vikingtiden.

Les også: Gravkammer kan skjule storfunn Arkeologer i Vestfold presenterte onsdag funn som viser at det ligger to store hallbygninger under bakken rundt hundre meter fra storhaugene på Borre, Nordens største samling av monumentale gravhauger fra yngre jernalder. Den ene skal være opptil 40 meter lang og 12 til 13 meter høy. Det er den største som er funnet i Vestfold. - Funnene viser at Borre var mer enn en gravplass, men et virkelig kongelig maktsenter i vikingtiden. Her har det vært folkeslag fra hele det nordlige Europa på blotfeiring, sier arkeolog og informasjonsleder ved Midgard historiske senter Lena Fahre til Aftenposten.no. Kongshallen dateres til rundt 700-800-tallet. - Hallene som er funnet er forløperne til stavkirkene som Norge er så kjent for, sa arkeolog Terje Gansum på pressekonferansen. Ifølge arkeologene gjør hallfunnene at vikinghistorien må skrives om, og Kaupangs rolle som maktsete må ses i lys av det som nå viser seg å være et sterkt maktsete også lenger nord. Hallbygningene som nå er påvist er blitt funnet via magnetometer og georadar – avanserte og kostbare instrumenter som kan "se" under bakken.

Les også:

Les også

Siste fra Viten

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Om Aftenposten Viten

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere fra hele landet bidrar med artikler, debatt og essays.

Vil du bli Viten-forfatter? Vi søker forskere og akademikere innen alle fagfelt som vil skrive om egen forskning eller formidle aktuelt vitenskapsstoff.

Kontakt mina@aftenposten.no

Borrehaugene

Nordens største samling av monumentale gravhauger fra yngre jernalder, dvs. fra ca. 560 til 1050 etter Kristus, i Borre sør for Horten i Vestfold.Omfatteri alt syv store gravhauger og noen og tredve mindre gravhauger, som alle er gjenåpnet/plyndret, muligens som ledd i en religiøs handling.Første vikingskip funnet i Norge ble oppdaget under utgraving av en storhaug på Borre i 1852, men lite av skipet var tilbake pga. sandjord/morenemasse med dårlige bevaringsforhold for tre.

Flere bilder

Arkeologene Anitra Fossum og Lena Fahre demonstrerer hvor de takbærende stolpene har stått i den ene av hallene som er påvist. FOTO: Vestfold Fylkeskommune

De to hallene slik de synes i georadardataene. FOTO: Riksantikvarieämbetet, UV Teknik