Hemmelighetskremmeri om «utdødd» flaggermus

En flaggermusart som har vært regnet som utdødd i Norge, er funnet på nytt i en tunnel i Larvik kommune i Vestfold. Nyheten om at den fortsatt finnes, er hemmeligholdt i fire år, får NTB opplyst.

Funnet av arten bredøreflaggermus (Barbastella barbestellus) ble gjort kjent tirsdag og har vakt oppsikt og begeistring blant zoologisk interesserte. Antallet pattedyr i Norges fauna er økt med én art, og antallet kjente flaggermusarter fra ti til elleve.

– Det var veldig gøy å finne bredøreflaggermus. Vi har lett etter den i Norge i mange år, uten å finne den. Det var tilfeldig at vi fant den. Vi var ute for å se etter andre flaggermus. Nå vil vi konsentrere videre leting etter arten i Larvik-området, sier Magne Flåten, hovedstyremedlem i Norsk Zoologisk Forening (NZF) til NTB.

Han artsbestemte en bredøreflaggermus som ble funnet av Tormod Røed i tunnelen i Larvik den 15. januar i år.

Holdt hemmelig

Forsker Leif Gjerde, som representerer Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, beklager at dette funnet nå er gjort kjent. Han forteller til NTB at han fant denne arten i den samme tunnelen i Larvik allerede den 5. mars 2004.

Men dette funnet har vært holdt hemmelig, for å hindre at folk strømmer til stedet for å se det sjeldne dyret. Han frykter at lokaliteten nå vil være ødelagt.

– Veldig taktisk dumt, sier Leif Gjerde.

«Naturvernorganisasjon ødelegger for sjelden flaggermusart», skriver han i en pressemelding.

Gjerde vil ikke fortelle hvor mange eksemplarer som ble funnet i 2004 og heller ikke om arten er oppdaget også andre steder i Vestfold. Men han opplyser at Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus har satt i gang kartlegging og andre tiltak.

Spiser sommerfugler

Magne Flåten opplyser at han bare har sett ett dyr. Men han regner med at det er tale om en koloni som har vært på dette stedet lenge. Av vernehensyn har også funnet i januar i år vært holdt hemmelig inntil nå, da flaggermusene har forlatt vinteroppholdsstedet.

På sommerstid holder disse dyrene til ute i skogen, der de livnærer seg av sommerfugler.

Magne Flåten opplyser at NZF har søkt Direktoratet for naturforvaltning (DN) om penger for å sperre av funnstedet i vinterhalvåret, slik at flaggermusene ikke blir forstyrret mens de oppholder seg i tunnelen.

Fire tidligere funn

Bredøreflaggermus er en østlig art. I Norge er den tidligere bare funnet i området Oslo-Drammen, og bare fire ganger – i 1896, 1911, 1913 og 1949. Etter internasjonale kriterier har denne pattedyrarten vært regnet som utdødd i Norge, fordi det var mer enn 50 år siden siste funn.

Bredøreflaggermus beskrives som «en middels stor flaggermus». Den skiller seg fra andre norske flaggermusarter først og fremst ved sine brede ører. Den har et vingespenn på cirka 28 centimeter og veier fra 6 til 14 gram avhengig av årstiden.

Les også

Siste fra Viten

Om Aftenposten Viten

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere fra hele landet bidrar med artikler, debatt og essays.

Vil du bli Viten-forfatter? Vi søker forskere og akademikere innen alle fagfelt som vil skrive om egen forskning eller formidle aktuelt vitenskapsstoff.

Kontakt mina@aftenposten.no