Lite teleskop fant stor planet

Vitenskapsfolk på Hawaii har oppdaget en gigantisk planet som går i bane rundt en stjerne 500 lysår fra jorda. Oppdagelsen ble gjort gjennom et teleskop med en diameter på bare ti centimeter.

De første observasjonene gjennom dette instrumentet, som er på størrelse med det mange amatørastronomer har i bakgården, ble senere bekreftet av observasjoner gjennom det store Keck I-teleskopet på Hawaii. Vitenskapsfolkene er svært begeistret over funnet.

Astronomene la merke til lyset fra en stjerne i rundt 500 lysårs avstand fra vår planet med jevne mellomrom ble dempet, og sluttet seg til at noe passerte mellom denne stjernen og jorda. Et lysår er avstanden lyset tilbakelegger på ett år, det vil si 9.461 milliarder kilometer.

Teknikken som ble brukt til å finne den nye planeten, kan ifølge fagfolk åpne muligheter for en ny fase i utforskningen av verdensrommet. Men det er ikke første gang at astronomene oppdager en såkalt eksoplanet, et himmellegeme i bane rundt en fremmed stjerne.

I løpet av det siste tiåret er det funnet mer enn 100 slike eksoplaneter. De fleste av disse ble ikke oppdaget gjennom direkte observasjon, men ved registrering av at stjerner «slingrer» - noe som regnes som et sikkert tegn på at det befinner seg en planet i nærheten.

Les også:

Les også

Siste fra Viten

Om Aftenposten Viten

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere fra hele landet bidrar med artikler, debatt og essays.

Vil du bli Viten-forfatter? Vi søker forskere og akademikere innen alle fagfelt som vil skrive om egen forskning eller formidle aktuelt vitenskapsstoff.

Kontakt mina@aftenposten.no

Flere bilder

Ved hjelp av et bitte lite teleskop har vitenskapsfolk på Hawaii oppdaget en gigantisk planet som passerer mellom jorda og en stjerne 500 lysår eller nesten 9.500 milliarder kilometer fra vår planet. Det oppdages stadig flere slike såkalte eksoplaneter. Derimot er det ingen framgang i letingen etter liv på andre himmellegemer. FOTO: REUTERS/David A. Aguilar/Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics