• Solstormer kan forårsake stor skade på høyteknologisk utstyr på jorden, selv om avstanden mellom solen og jorden er atskillig større enn på denne illustrasjonen.

    FOTO: ESA/NASA/SCANPIX

Ny solsyklus kan gi mer trøbbel på Jorden

En ny solsyklus på 11 år har startet. Den nye syklusen kan bli opptil 50 prosent kraftigere enn den forrige.

Solens aktivitet går i sykluser på 11 år. De første årene av en syklus bygger solen seg opp mot et klimaks, hva solflekker og solstormer angår. Så synker aktiviteten til et minimum mot slutten av syklusen.

4. januar oppdaget det internasjonale solteleskopet SOHO en ny flekk på solen, med motsatt magnetisk retning sammenlignet med tidligere flekker. Den nye solflekken viser at solen har begynt på en ny syklus.

30-50 prosent sterkere?

Hver syklus er forskjellig i styrke. Syklusen som nå begynner er den 24. i rekken som forskere har registrert.

– Ved å studere strømningsmønstrene under solens overflate har forskerne funnet en teknikk som forutsier styrken på fremtidige sykluser, forteller seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter, Pål Brekke.

Studien tyder på at solens aktivitet i den nye syklusen vil bli 30-50 prosent høyere enn under den forrige.

Andre forskere har benyttet andre teknikker og kommet fram til at den neste solsyklusen vil bli svakere enn den forrige.

– Så vi står med to anslag og kan bare avvente og se hva fremtiden bringer, sier Brekke.

Trøbbel for teknikk

Skulle den første forskergruppen få rett i sine beregninger, kan det bety trøbbel for vårt høyteknologiske samfunn. Solstormer og høyere uv-stråling kan skade mange typer teknologi, ikke minst dem som befinner seg i rommet, der beskyttelsen fra jordens magnetiske felt er mindre.

Flere og kraftigere solstormer kan derfor bli både dyrt og plagsomt, fordi de kan sette ut satellittbaserte navigasjons- og kommunikasjonsløsninger, forstyrre datanettverk, og til og med ramme strømnettet på bakken.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Viten

Om Aftenposten Viten

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere fra hele landet bidrar med artikler, debatt og essays.

Vil du bli Viten-forfatter? Vi søker forskere og akademikere innen alle fagfelt som vil skrive om egen forskning eller formidle aktuelt vitenskapsstoff.

Kontakt mina@aftenposten.no

Flere bilder

Bildene av de ti første årene i forrige solsyklus viser at den største aktiviteten på solen skjer midt i 11-årssyklusen. FOTO: ESA/NASA/SCANPIX