- Det er rørende å se samholdet

Den amerikanske turisten synes det var fantastisk å ta del i rosetoget og «Barn av regnbuen»-aksjonen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10