- Er dette en statsministerskole for Støre?

Ole Mathismoen kommenterer statsrådskiftene.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10