- Jeg tar de verv partiet pålegger meg

Espen Barth Eide siterte Trygve Bratteli da han kommenterte sin nye post som regjeringens utenriksminister. Han var forsvarminister i kun 10 måneder.

Klikk her for å lese hele saken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10