- Opplysningen kom ikke frem i tidligere undersøkelser

Tingrettsdommer Ina Strømdahl kommenterer påstand om at en meddommer er inhabil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10