- Viser ikke bilder på grunn av medieoppmerksomheten

Statsadvokat Inga Bejer Engh sier det ikke passet seg å vise bilder av omkomne etter bomben i Regjeringskvartalet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10