Har Behring Breivik blitt elsket?

Bistandsadvokat Siv Hallgren er opptatt av tiltaltes følelsesliv og stilte spørsmål i retten om han har blitt elsket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10