Satte inn beredskapstroppen etter bursdagsfest

Ved en feiltagelse ble 30.000 personer på Facebook invitert på privat fest.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10