infeed

«Bli rasende!»

Vi har en moralsk plikt, av respekt overfor de døde.