Alle snakker om ungdommen. Dette mener de selv.

Hva kjennetegner vår ungdomsgenerasjon? Tre fotografer dro landet rundt for å finne svaret.