Familieterapeuten: Vi forstår mindre enn vi tror av andres traumer

Ett traume er ikke et annet likt. Og noen er langt mer dyptpløyende enn andre. 22. juli kan lære oss noe om nettopp det.

  • Hedvig Montgomery
    Hedvig Montgomery
    Psykolog og familieterapeut

Vi vil alle oppleve å miste. Mange vil oppleve smertefulle situasjoner i livet, tap eller overgrep som gjør at alt kjennes forandret. Det er lett å tenke at vi forstår andre ut fra vår egen opplevelse.

Et psykologisk traume er resultat av en hendelse så voldsom at den smadrer opplevelsen av trygghet og forutsigbarhet. Noe har skjedd som gjør at du føler deg alene og ensom i en utrygg verden, forventningen til at morgendagen blir en god dag, er borte. Det er ikke selve hendelsen som er traumet, det er skadene den påfører. Det betyr at samme hendelse kan føre til traume hos én person, men i mindre grad eller ikke i det hele tatt hos en annen. Hvor påvirket vi blir, henger sammen med det som skjer både før, underveis og etterpå.

Les hele saken med abonnement