A-magasinet

Er dette Norges beste design?

Nå kan du være med å avgjøre hva som er det beste nasjonen har å by på innen designfeltet fra de siste 100 årene.

 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist
Nyhetsbrev Få ukens høydepunkter fra A-magasinet rett i innboksen.

Om to uker kommer A-magasinet med et spesialnummer om norsk design. I den anledning har en fagjury plukket ut det de mener er Norges beste design siste 100 årene.

 • Her er juryens utvalg: Stem frem Norges beste design

– Det begynte med en idé om å ha en liten artikkel i A-magasinet om norsk design, men vokste seg mye større da vi oppdaget vi at det ikke fantes noen som hadde samlet hele bredden av norsk design, sier Lillian Vambheim, redaktør i A-magasinet.

Fra og med i dag inviteres Aftenpostens lesere til stemme frem det de mener er det beste av de 30 på toppen av listen.

Vinneren avsløres torsdag 2. mars under A-magasinets arrangement på Design og arkitektur Norge, DOGA. De har vært delaktig i hele prosessen.

– God design beriker livet på mange måter, og derfor ønsker vi å involvere våre leserne til å kåre folkets favoritt. Sammen med DOGA håper vi dette kan skape både engasjement, stolthet og en god debatt om hva norsk design har vært og skal være inn i de neste 100 årene, sier Vambheim.

Aftenpostens designjury. Fv: Peppe Trulsen (Fuglen), Benedicte Sunde (Blomqvist), Benedicte Wildhagen (DOGA), Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge), Lillian Vambheim (A-magasinet), Gunnar H. Gundersen (Høgskolen i Oslo og Akershus) og Edvin Klasson (Masterstudent i industridesign)

I tillegg til A-magasinet spesial, vil DOGA også lage en utstilling av topp 30.

Juryleder Anita Krohn Traaseth innrømmer at det ikke har vært noen enkel oppgave.

– Dette er nok det morsomste, lengste og mest lærerike juryarbeidet jeg har deltatt i. Det viktigste jeg har lært, er at det finnes mye mer enn den håndfulle ikonlisten de fleste av oss kjenner til, sier hun.

Juryen har lagt vekt på kulturell verdi, innovasjonsgrad, form og estetikk, funksjonalitet og brukervennlighet, samt økonomisk verdi i sine valg. Samtidig fikk juryen mandat til å tenke design i veldig vid forstand.

Mer enn møbler

– Det opplevde jeg som svært positivt. Design er mer enn møbler, og for meg som er opptatt av og har bakgrunn innenfor teknologi, er design underkommunisert og undervurdert, sier Traaseth.

Direktøren i Innovasjon Norge mener Norsk design, kunst, kultur, urbanitet og teknologi må ta mer plass for å gi nasjonen flere ben å stå på inn i en krevende global konkurranse hvor økonomien er i omstilling.

Denne revolusjonerende skipsbaugen, X-bow har blitt en suksess verden over. Nå har den også kommet i ny versjon.

– Merkevaren Norge handler om mye mer enn olje, laks, fjell og fjorder. Norsk design må ut i den brede samfunnsdebatten, det norske folk må ta eierskap og stolthet til egen designhistorie. Kåringer som dette er et bidrag til å øke innsikt og kunnskap om hva som faktisk finnes av norsk design, og hva vi må gjøre fremover for å øke satsingen, sier hun.

– Mange vil garantert finne ting å utsette på denne listen. Hva forventer du mest kritikk for?

– Vi håper inderlig at det blir debatt og diskusjon rundt listen. Det er ett av formålene. På dette fagfeltet, som i de fleste andre, er det ytterpunkter rundt meninger på hva som er «ekte» design og ikke. Men slik er det med alle lister som ikke har en opplagt og vedtatt fasit.

Menneske-maskin

– Flere ikoniske produkter er ikke å finne på topp 30, i stedet finnes der alt fra mobilapper til Finn.no. Hva har nå det med design å gjøre?

– Finn.no er et svært godt eksempel på interaksjonsdesign, en fagdisiplin som ofte forbindes med utforming av grafiske grensesnitt for nettsteder og applikasjoner. Dette blir bare mer og mer viktig fremover, interaksjonsdesign er relatert til vitenskapen menneske-maskin-interaksjon. (Finn.no er eid av Schibsted, som også eier Aftenposten. Red.anm. )

Bakelittelefonen er designet av duoen Johan Christian Bjerknes og Jean Heiberg i 1932

– På hvilken måte blir designnasjonen Norge viet oppmerksomhet i utlandet?

– Vi har hatt en unik særstilling som olje- og gassnasjon, der design og kreative næringer har vært lite i fokus. Vi er et «business to business»-høyteknologisk land, der også mye av vår industridesign i maritim, olje og gass er lite tilgjengelig og synlig for folk flest. Men dette er i endring, sier hun, og viser blant annet til norsk motedesign og spillnæringen.

Få kvinner

Visste du at dette vakuumtoalettet bruker 90 prosent mindre vann enn tradisjonelle toaletter, noe som har ført til suksess på nye markeder på land, er designet i Norge?

– Det er få kvinner på listen. Hvordan forklarer du dette?

– Vi har først og fremst sett på designobjektene, deretter laget oversikt over kjønnsfordelingen. Vi kan nok ikke utelukke at denne listen har paralleller til lister over kvinnelige gründere og kvinnelige toppledere.

– På hvilken måte er design et satsingsområde for Innovasjon Norge?

– Design av løsninger, produkter og verdikjeder, uavhengig av næring, er ett av flere elementer vi vurderer når vi ser etter innovasjonshøyde i prosjekter vi gir støtte og finansiering, sier Krohn Traaseth.

Innovasjon Norge har jobbet mye med å få frem hvorfor vi som nasjon må jobbe mer bevisst og strategisk med utviklingen av merkevaren Norge.

– Et mer tydelig og oppdatert nasjonalt budskap vil få flere til å få øynene opp for Norge og velge norske løsninger, norsk teknologi, norske produkter og øke lysten til å besøke Norge. Da blir design sentralt, sier hun.

Les mer om

 1. Design i 100
 2. Design
 3. Teknologi
 4. A-magasinet
 5. Innovasjon
 6. Møbler
 7. Kultur