Frode Thuen: Bør far sette ned foten?

Sønnen er kravstor, mutt og bryter avtaler. Er det da galt å prøve å innføre litt gammeldags disiplin?

Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Er disiplin gått ut på dato? Jeg som spør om dette, er en godt voksen pappa. For noen år siden ble jeg skilt og har 50 prosents samvær med vår sønn. Jeg forsøker å dekke alle hans behov når han er hos meg: Flere samtaler og klemmer og mer støtte enn før. Det har lært meg mye, for min egen oppdragelse handlet om ansvar, disiplin og selvstendighet. Sannsynligvis i overkant.

Les hele saken med abonnement