Frode Thuen: Datteren nekter å ha kontakt med faren

Han frykter at moren har skylden for det.

Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Jeg er en pappa som står i en vanskelig situasjon, og jeg frykter at kan være et trist tilfelle av foreldrefremmedgjøring. Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd for noen år siden. Status i dag er at vi har 50/50 delt omsorg for to barn, og ett barn på 13 år som jeg ikke har sett på over et år.

Hun vil ikke ha kontakt, hverken med meg eller min familie. Hun har for øvrig et helseproblem som mest sannsynlig er en konsekvens av denne vanskelige situasjonen. Dette har hun vært til utredning og behandling for flere steder, men status forverres hele tiden. Ulike instanser har vært involvert med hensyn til hennes omsorgssituasjon.

Det har vært en svært tøff tid, men jeg holder meg oppe ved at de to andre barna hele tiden har holdt fast på at de vil bo like mye hos oss begge. Mor fremstår overbevisende i alle møter, samtidig som hjelpeapparatet møter en desperat pappa som føler at ingen forstår hva som skjer rundt datteren hans.

Les hele saken med abonnement