Hvorfor er det så vanskelig å skifte mening?

Hjernen er utviklet for å hjelpe oss med å vinne diskusjoner. Ikke for å finne ut hva som faktisk stemmer.

En uvelkommen mening kan koste dyrt, og sjelden har prisen vært høyere enn i historien om Ma Yinchu. Ma var økonom og levde i Kina under Mao. Der fantes det knapt noen terskel for å utstøte, torturere eller drepe folk som viste avvikende meninger.

Ma, som selv var femtemann i søskenflokken, hadde studert mulige konsekvenser av de store barnekullene på 50-tallet. På Kommunistpartiets nasjonalkongress i 1957 la han frem sine funn. Hans tall viste at dersom Kina ikke tok grep, ville en kommende befolkningseksplosjon bli en alvorlig hindring for landets utvikling.

Les hele saken med abonnement