Foto: © Oslo Byarkiv
A-magasinet

Frekke ran, nazikunst, smarte kunstkjøp og politiske kupp

Her er den dramatiske historien til Nasjonalgalleriet fra 1837 til 2019. Søndag stenger museet.

  • Veslemøy Hedvig Østrem
    Veslemøy Hedvig Østrem

«Videnskab og Kunst ere Fostere af den menneskelige Aands Udvikling og Kilden til alle Aandens sande Nydelser ...», skriver presten og stortingsmannen Hans Riddervold til Stortinget i 1836. Han mener kunsten er stemoderlig behandlet i nasjonsbyggingen og foreslår å etablere en nasjonal kunstsamling. Stortinget vedtar i 1837 å sette av 1000 spesidaler for å etablere en nasjonal kunstsamling (tilsvarer 85.000 kroner i dagens kroneverdi).

Les hele saken med abonnement

Nyhetsbrev Få ukens høydepunkter fra A-magasinet rett i innboksen din hver fredag!