Frekke ran, nazikunst, smarte kunstkjøp og politiske kupp

Her er den dramatiske historien til Nasjonalgalleriet fra 1837 til 2019. Søndag stenger museet.

  • Veslemøy Hedvig Østrem

«Videnskab og Kunst ere Fostere af den menneskelige Aands Udvikling og Kilden til alle Aandens sande Nydelser ...», skriver presten og stortingsmannen Hans Riddervold til Stortinget i 1836. Han mener kunsten er stemoderlig behandlet i nasjonsbyggingen og foreslår å etablere en nasjonal kunstsamling. Stortinget vedtar i 1837 å sette av 1000 spesidaler for å etablere en nasjonal kunstsamling (tilsvarer 85.000 kroner i dagens kroneverdi).

Dette er frøet som etter hvert skal vokse og bli til Nasjonalgalleriet.

Les hele saken med abonnement