A-magasinet

På gjengangertoppen

In dubio pro reo er et av rettsstatens viktigste prinsipper. I straffesaker betyr det at det ikke må foreligge noen form for rimelig tvil om at tiltalte er skyldig.

  • Redaktør Lillian Vambheim

Les hele saken med abonnement