På gjengangertoppen

In dubio pro reo er et av rettsstatens viktigste prinsipper. I straffesaker betyr det at det ikke må foreligge noen form for rimelig tvil om at tiltalte er skyldig.

I slike saker er det påtalemyndigheten som har bevisbyrden, ikke den tiltalte som må bevise sin uskyld. Det er mye viktigere å unngå at uskyldige blir dømt, enn at skyldige går fri.

Det viktigste vernet vi som borgere har, er nettopp rettssikkerheten. For 13 år siden ble Gjenopptakelseskommisjonen opprettet for å bedre sikkerheten for dem som mente seg uskyldig dømt. Siden har kommisjonen mottatt over 2200 søknader om gjenåpning av gamle straffesaker. Så langt er 277 saker gjenåpnet, 160 av dem har endt med frifinnelse. Og justismord er avdekket som følge av dette.

Les hele saken med abonnement