Klimakrisens første ofre

Maldivene er i ferd med å drukne. Øyfolket vet at undergangen kan være faretruende nær.