Barna er usikre på om de vil ha kjærester eller barn. Moren frykter de har tatt skade av foreldrenes skilsmisse, selv om de har samarbeidet god.

Psykolog Frode Thuen: Et dårlig forbilde for barna?

Jeg har med interesse lest Sissel Grans essay i Morgenbladet om hvordan foreldres giftige forhold og/eller skilsmisse påvirker barna. Det er opplagt i mine øyne, at et giftig foreldreforhold og en bitter og konfliktfylt skilsmisse vil gjøre noe med barnas syn på relasjoner, og dermed også påvirke deres egne forhold senere. Det er statistisk belegg for at du har større sjanse for å bli skilt, om dine foreldre er skilt.

Sissel Gran skriver også at løsningen for «barna» (når de er blitt voksne) er å føle medfølelse med foreldrene, se at de hadde det vanskelig og så tilgi dem.

Videre at foreldre etter en skilsmisse kan legge godt til rette for at de unge voksne barna får mulighet til å løsrive seg og utvikle seg som mennesker på en konstruktiv måte, ved å samarbeide om å være foreldre og ikke dyrke konflikt. Vi er helt enige, Sissel og jeg.

  • Les Frode Thuens svar lenger ned:

Les hele saken med abonnement