Frode Thuen: Å skrive om vonde opplevelser, kan bidra til å lege sårene

Å skrive om vonde opplevelser og erfaringer kan fungere som egenterapi, viser forskning.

Livet kan noen ganger by på store utfordringer, kvaler og sorger. Og når vi står midt i en krevende livssituasjon, er det som regel godt å sette ord på hvordan vi har det – til noen som vil lytte, og som bryr seg. Men det kan også være til god hjelp å skrive om det vi opplever. I boken Helsefremmende skriving, som kom ut i høst, viser forfatterne Kjersti Wold og Gunn-Marit Uverud flere måter vi kan uttrykke oss skriftlig på når livet er vanskelig, og hvordan dette kan være til hjelp.

Forfatterne har selv mye erfaring med å bruke skriving som en slags egenterapi, blant annet i møte med alvorlig sykdom. De holder også kurs for folk som vil lære å skrive på en helsefremmende måte, og tekster fra kursdeltagere inngår som eksempler på hva som kan komme ut av de forskjellige øvelsene som boken beskriver. De har god oversikt over forskningen på området og viser til mange spennende undersøkelser og interessante funn.

Les hele saken med abonnement