Hån. Bedrageri. Løgn. Ordene er sterke fra norske bønder.
Reaksjoner kommer fra hele landet. Fra Sunndalen i Stryn.
Og fra bratte fjellsider i Ørsta. Mange er redde for fremtiden.
De forteller om inntekter under minstelønn, og føler seg behandlet som dritt.
Nå gjør de opprør. Nok er nok, sier bøndene.
A-magasinet

Bøndenes vrede

Bondeopprøret mener de utsettes for sosial dumping i offentlig regi. De kjenner seg ikke igjen i jordbruksoppgjøret. Over 37.000 har signert et krav fra grasrota. De vil endre hele systemet.

  • Mari Aftret Mørtvedt
    Journalist
  • Sean Meling Murray
    Redaksjonell utvikler
  • Terje Tønnessen
    Illustratør

Hva handler bondeopprøret om?

Bondeopprøret kommer fra grasrota. Temperaturen er høy i sosiale medier. Luselønn. Løgn. Brutte løfter. Bilder fra fjøs, traktorer og grønne jorder deles daglig.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har understreket at hun er villig til å forhandle. En ny beregning viser også at Solberg-regjeringen er nærmere bøndenes krav enn noen annen regjering på rundt 30 år.

Men bøndene lar seg ikke blidgjøre. Flere aksjonerte fredag morgen med å dumpe ut møkk ulike steder i landet, inkludert utenfor Høyres hus i Bergen.

Bondeopprøret kan kanskje forveksles med jordbruksoppgjøret. Men det er ikke det samme.

Hver vår møtes staten og bondelagene til forhandlinger i jordbruksoppgjøret. Jordbruket krever 2,1 milliarder kroner for å øke mulighetene for inntekt, redusere lønnsgapet og legge til rette for investeringer. Statens tilbud var på under halvparten. Det mener de to bondelagene er så lavt, at de ikke vil forhandle. Nå går saken til Stortinget.

Bondeopprøret er ikke en part i jordbruksoppgjøret. Det er et opprop fra grasrota. Mange bønder forteller om økende avstand mellom utgifter og inntekter. Kostnader til strøm, kraftfor og maskiner har steget i markedet. Samtidig har bondens inntekt stått stille, ifølge bøndene bak opprøret.

Les hele saken med abonnement