Skal han forlate sin syke kone?

Han blir hakket på og irettesatt av sin syke kone. Nå har han møtt en gammel flamme på nettet.

  • Åshild Irgens (illustrasjon)
  • Frode Thuen (tekst)

Jeg som skriver dette, er en godt voksen mann som har vært gift i snart 30 år. Tidlig i forholdet opplevde jeg at min kone på mange måter skulle forandre på meg, hun hadde innvendinger og synspunkter på hvordan jeg var, hva jeg mente og sa. Og hun har i alle år hatt en tendens til å hakke på meg eller være uenig i ting jeg har sagt eller står for.Opp gjennom samlivet har hun eksplodert og kjeftet voldsomt på grunn av små bagateller. Hun er ustabil i humøret, og det er ikke godt å vite hvordan stemningsleiet er når vi starter på en ny dag. Jeg mener at jeg selv har et jevnt og stabilt humør. Hennes negative kritikk av meg kommer også frem når vi en sjelden gang er sammen med andre, og flere av våre venner og bekjente har kommet til meg og sagt at de har reagert på hennes stadige negative oppførsel overfor meg.

Det faktum at hun nesten alltid har slitt med helseproblemer, er kanskje en slags unnskyldning. Helseproblemene har vært av forskjellig slag. Hun sier at hun aldri er i form eller ikke orker noen ting. Hun går jevnlig til lege, uten at det har hjulpet. De senere årene har plagene hennes hovedsakelig vært av psykisk art. Parallelt med dette har også ekteskapet gradvis blitt dårligere. Vi bor sammen, men har svært lite felles interesser.

Aktiviteter

Vi har voksne barn som alle har flyttet hjemmefra og klarer seg bra. De kjenner til forholdene hjemme, men vil selvsagt ikke ta parti for noen av oss. Likevel må jeg si at de eldste har gitt meg støtte for hvordan forholdet mellom min kone og meg fungerer. Når hun er som sykest, blir hun ofte stille og innesluttet, er stakkarslig og sier nesten ikke et ord. Når hun blir «bedre», snakker hun mer, og da blir også hakkingen på meg hyppigere. Dette har resultert i at jeg har engasjert meg i en del ting utenfor hjemmet, for i det hele tatt å komme meg litt vekk. Jeg liker å være med på aktiviteter, være sosial og oppleve ting. Sammen med henne begrenser det seg sterkt, hun har ikke har lyst og vil helst være hjemme. Jeg søker nå et råd for hva jeg skal gjøre. Jeg er kanskje litt redd for ensomheten. Vi har jo levd sammen i mange år, men skal det ene året gå etter det andre og skal jeg gå på akkord med hvordan jeg egentlig vil leve livet?

Ny kontakt

Her kunne egentlig min historie sluttet, men det gjør den vel ikke. For på et sosialt medium har jeg kommet i kontakt med en dame som jeg hadde et kortvarig forhold til før jeg traff min kone. I løpet av alle disse årene har jeg tenkt mye på henne og filosofert over hvordan det hadde blitt hvis jeg hadde fortsatt i det forholdet den gang, istedenfor å etablere meg med min kone. Og nå har vi faktisk blitt enige om å treffes, etter at vi har hatt noe kontakt på nettet. Jeg vet ikke hva som er hennes tanker rundt dette, men jeg er åpen for å se om det kan bli noe mer ut av det. I så fall er svaret gitt når det gjelder mitt ekteskap. Det vil da måtte avsluttes. Jeg vil være veldig takknemlig om du kan gi meg noen råd i denne saken.

Psykiske problemer kan forøvrig like gjerne være forårsaket av et vanskelig samliv som at problemene fører til et vanskelig samliv Frode Thuen

Thuens s var

Det å leve med en partner som er psykisk syk, kan være en stor utfordring. Særlig hvis de psykiske problemene er omfattende og langvarige. Da vil det nesten alltid påvirke parforholdet på en negativ måte. Og jo sterkere problemene virker inn på forholdet, jo viktigere er det med kvaliteter som kan veie opp for belastningene. En opplevelse av samhørighet og kjærlighet — uavhengig av eller på tross av, eller kanskje til og med på grunn av de psykiske problemene - vil kunne gjøre at det blir et godt samliv selv om en av partene er psykisk syk. Hvis det derimot skorter på kvaliteter som kan veie opp for belastningene, vil slike parforhold svært ofte ende i et brudd før eller siden.

Årsak og virkning

Psykiske problemer kan forøvrig like gjerne være forårsaket av et vanskelig samliv som at problemene fører til et vanskelig samliv. Og ikke så sjelden har partene ulike meninger om hva som er årsak og hva som er virkning, der den som er syk, gjerne forklarer sine problemer med hvordan de har det i parforholdet, mens den andre parten oppfatter det helt omvendt. I praksis er det gjerne en vekselvirkning. Det vil dessuten kunne oppstå en ond sirkel hvor de psykiske problemene forsterker samlivsvans­kene, som i neste omgang forsterker de psykiske problemene.

Det virker som om du oppfatter din kones psykiske problemer - og handlingsmønster generelt - som egenskaper ved henne, og ikke som et resultat av samspillet deres. Og kanskje er det også slik. Tilbakemeldinger du har fått fra deres eldste barn, venner og bekjente, kan tyde på det. Men din kone er nok ikke helt enig i din fremstilling, vil jeg tro. I så fall kan det være klokt å prøve å få hjelp til å utforske motsetningene deres. I beste fall vil dere da oppdage at årsaksforholdene er mer sammensatte enn dere kanskje begge har tenkt, og at det kan ligge en mulighet til forandring i å fokusere eksplisitt på samspillet deres.

Flere hensyn

Men kan hende er det helt urealistisk, eller helt fåfengt, å prøve en slik tilnærming. I så fall er vel svaret gitt, som du skriver - dersom det kommer et nytt forhold ut av kontakten med din forhenværende kjæreste. Da bør du bestrebe deg på å forlate din kone på en så skånsom måte som mulig, særlig med tanke på at hun sliter med psykiske problemer i utgangspunktet. Ikke minst bør du tenke igjennom hvordan og når du vil være åpen om det nye forholdet. Ideelt sett burde du ikke gå direkte fra ett forhold til et nytt - både av hensyn det nye forholdet (på grunn av faren for at nissen blir med på lasset) og av hensyn til din kone og barna deres og andre som står dere nær. Men hvis du likevel gjør det, er det i alle fall klokt å ligge lavt i terrenget i noen måneder - minst, før dere etablerer et offisielt forhold. Dermed vil det være mulig for din kone, og andre, å venne seg til tanken på at samlivet deres er over, før det også dukker opp en ny kvinne i ditt liv. Kanskje vil du også føle at du skylder henne det, etter et langt samliv - uansett hvordan hun har opptrådt i ekteskapet?