A-magasinet

Søndre Nordstrand slår Trondheim på nasjonale prøver

Daniel (10) og Johanne (10) vet ikke hvorfor Prinsdal skole på Søndre Nordstrand har så gode resultater, men tror det kan skyldes mye lekser.

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Det er store skoleforskjeller internt i Oslo, men bydelene som kommer dårligst ut i hovedstaden gjør det likevel bedre enn flere store kommuner.

Det viser tabellene Aftenposten har satt opp etter å ha sett på resultatene til samtlige skoler i Oslo, fordelt dem på bydel og sammenlignet snittresultatet i lesing, engelsk og regning med de 14 største kommunene i Norge.

Mens Grorud ligger rundt landssnittet, havner Søndre Nordstrand over byer som Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

Tabellen viser gjennomsnittet av skolenes resultatet i de 15 bydelene i Oslo og de 14 største kommunene i Norge.

Daniel (10): — Flaks, kanskje?

Søndre Nordstrand har levekårsutfordringer som førte til en særskilt satsing i regi av stat og kommune. Andelen med høyere utdanning er 32 prosent, mens den er 40 prosent i Trondheim.

Prinsdal skole gjør det best i Søndre Nordstrand, og ligger også helt i tet både på Oslo- og landsoversikten. 5.-klassingene fikk scoren 58 i engelsk, 56 i lesing og 60 i regning.

Daniel Heshmati (10) og Johanne Olafsen (10) synes det er vanskelig å svare på hvorfor skolen gjør det så bra.

— Kanskje flaks? spør Daniel.

— Vi har ganske mye lekser, fastslår Johanne.

Ifølge rektor Kjersti Vågmo har skolen hatt god resultatutvikling over tid, men med en ekstra topp i år. Hun forklarer resultatene med dyktige pedagoger som jobber systematisk over tid.

— Dette er ikke noe som skjer i løpet av noen uker om høsten i femte klasse.

Her kan du søke opp ditt fylke, eller din skole. Tabellene sorteres etter snittresultatet i engelsk, lesing og regning. Klikk på skolen for detaljert informasjon. Skoler som ikke har tatt alle de tre prøvene, står med 0 i gjennomsnitt. Skoler med svært få elever står også oppført med 0 da resultatet er taushetsbelagt.

Brukes som analyseverktøy

Rundt 40 prosent av elevene på Prinsdal har vedtak om særskilt norskopplæring. Svært få ble fritatt.

— Det er moro når det går bra, men det viktigste for oss er å analysere resultatene med tanke på hvordan vi skal justere undervisningen for å utfordre de sterkeste og hjelpe de som strever, sier Vågmo.

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) er ikke overrasket over Oslos resultater. Hun mener det handler om systematisk og målrettet arbeid over tid.

Hauglie sier hun hadde vært bekymret hvis hun var skolebyråd i Sarpsborg, og at hun tror mange undervurderer betydningen av skolenes innsats overfor elevene.

— Det jeg hører fra andre steder i landet er at skoler måles på hvorvidt de holder budsjett. Det er en altfor snever forståelse, og for meg som skolepolitiker er det enda mer vesentlig om elevene lærer å lese og skrive på skolen.

Egen satsing i Gamle Oslo

Byråden understreker at resultatene gir et stemningsbilde og at de nasjonale prøvene kun er ett av flere parametere som sier noe om skolenes kvalitet.

— Jeg kan ikke bare se på dem og lene meg tilbake. Det vil være snevert og risikabelt, sier Hauglie.

Skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H). Foto: Jon Hauge

Ser man på enkeltskoler, er Oslo representert både på topp og bunn. Korsvoll skole gjør det aller best, mens Tøyen har Oslos svakeste resultater.

— Vi ser at norsk er det kritiske punktet for mange av disse skolene. Det er en grunn til at vi la vekt på intensivert språkopplæring som et viktig tiltak da vi la frem en egen sak om skolene i Gamle Oslo. Her trenger vi å sette inn et ekstra støt, erkjenner Hauglie.

Fritar 7–8 prosent av elevene

Oslo troner ikke bare på resultattoppen. Hovedstaden ligger også på topp når man ser på andel elever som ikke deltar. Andelen som fritas i Oslo øker.

Nærmere 8 prosent ble fritatt i lesing i høst. I engelsk er andelen 7,2 prosent, mens syv prosent ble fritatt i regning. Også på landsbasis er andelen som fritas økende. På landsbasis fritas 5 prosent i lesing, 4,6 prosent i engelsk, mens 3,9 prosent ble fritatt i regning.

Det er elever med vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring som kan fritas når resultatet fra prøven ikke vil ha noen betydning for opplæringen til eleven.

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) vil ikke være med på at høy fritaksprosent bidrar til at Oslo topper statistikken.

-Vi har en streng fritakspraksis og kunne fritatt langt flere. At Oslo fritar mange er bare noe man bruker som unnskyldning for å slippe å forholde seg til at Oslo-skolen leverer gode resultater.

Hva betyr poengforskjellene?

I 2014 presterte norske elever på 9. trinn i gjennomsnitt fire skalapoeng mer i lesing og tre skalapoeng mer i regning enn elevene på 8. trinn.

— Det betyr ikke at tre-fire skalapoeng tilsvarer ett års skolegang, det ville vært en veldig forenklet tolkning, sier rådgiver Øyvind B. Aas i Utdanningsdirektoratet.

Prinsdal skole i Søndre Nordstrand bydel ligger helt i tet både på Oslo- og landsoversikten. Foto: Ørn E. Borgen

Han synes det er vanskelig å si noe generelt om hva en forskjell på tre-fire poeng mellom skoler eller bydeler betyr i praksis.-Det vi kan si er at de lærerne og skolelederne som bruker resultatene og ser dem i sammenheng med det de ellers vet om elevene sine, har gode forutsetninger for å gi elevene en bedre skole.

Trondheim:— Vi har mye å lære

I Trondheim er de opptatt av at resultatene på de nasjonale prøvene skal brukes til å tilpasse opplæringen, ikke sammenligne seg med andre.

— Vi skal ikke lage noen konkurranse mellom kommunene, men vi har mye å lære av den kompetansen som finnes både i og rundt Oslo-skolen, sier seniorrådgiver Erlend Moen i Trondheim kommune.

Først og fremst er nasjonale prøver et nyttig verktøy for den enkelte skole, mener Moen. Han har ikke noe klart svar på hvorfor Trondheim scorer dårligere enn de fleste bydelene i Oslo.

— Jeg tror det er veldig vanskelig å gi noe enkelt svar på det, også i Trondheim er det stor spredning.

- Er dere fornøyd med resultatene?

— Vijobber kontinuerlig for å øke læringsutbyttet til elevene. Derfor er arbeidet med grunnleggende ferdigheter ett av fire hovedmål for hele oppvekstsektoren i Trondheim den neste perioden.

- Men bør Trondheim havne bak Søndre Nordstrand?

— Jeg vet veldig lite om Søndre Nordstrand, og er ikke så veldig opptatt av å sammenligne resultater i Trondheim med resultater i Oslo. Vi jobber aktivt for at skolene våre skal bli bedre og nasjonale prøver er en av mange indikatorer på kvalitet, men de gir ikke hele bildet.

Selv om Moen ikke vil konkurrere med andre, skryter han av innsatsen som legges ned i hovedstaden.

— De har flinke folk, er gode på kvalitetsutvikling og systematikk i arbeidet. Det er mye kommunene rundt kan lære av Oslo, akkurat som at Oslo-skolen kan lære av andre, men det må ikke bli basert på en rangering basert på enkeltresultater.

Sarpsborg: - Ikke bekymret for resultatene i seg selv

Sarpsborg kommune ligger nederst på listen i både lesing, regning og engelsk.

— Vi erkjenner resultatene og skolene jobber aktivt med å legge til rette for at elevene våre skal forbedre seg i grunnleggende ferdigheter. Vi er ikke bekymret for resultatene i seg selv, men for at våre elever ikke skal klare det 13. årige skoleløpet, sier Kristia Svendsen, driftssjef for skole i Sarpsborg kommune.

Hun forteller at resultatene jevner seg ut med Østfold og det nasjonale snittet i løpet av ungdomstrinnet.

— Men Sarpsborg er en gammel industriby og vi sliter med dårlige levekår og lav utdannelse på befolkningen, uten at det er noen unnskyldning.

Kommunen leverer resultater både i topp- og bunnsjiktet, påpeker skolesjefen. Mange elever har kun bodd noen få år i Norge, og sliter med språket.

— Vi har jobbet mye med grunnleggende ferdigheter i lesing for alle, men vi har nå også begynt å innrette dette mot deler av elevkullet som vi ser har helt andre forutsetninger for å klare nasjonale prøver.

- Vi har ikke noe testregime

Driftssjefen understreker også at Sarpsborg kommune har gitt tydelige signaler til sine skoler om at alle skal delta på prøvene.

- Er det mye fokus på de nasjonale prøvene i kommunen?

— Det er nok ikke som i Oslo. Vi gjennomfører, og er opptatt av den kunnskapen vi får gjennom nasjonale prøver, men vi har ikke noe testregime i tillegg til nasjonale prøver. Vi ønsker heller ikke at opplæringen skal være innrettet mot å trene på nasjonale prøver.

- Så dere har ikke noe å lære av Oslo?

— Jeg tror vi har noe å lære av hverandre alle sammen, men ståstedet er litt forskjellig. Fokuset på utdanning er nok mye større i de største delene av Oslo enn andre steder, og så har du Sogn og Fjordane som er veldig atypisk.

 1. Les også

  Foreldres utdanning teller mest i nasjonale prøver

 2. Les også

  Oslo-skolen vil måle seg mot andre storbyer - Trondheim sier nei

 3. Les også

  Nasjonale prøver: Stort sprik i Oslo-skolen

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Økende forskjeller på nasjonale prøver

 2. POLITIKK

  Små endringer i resultatene i nasjonale prøver

 3. NORGE

  Oslo best i landet på nasjonale prøver

 4. NORGE

  Kriseteamet og politiet til stede på skolen hvor drept 21-åring jobbet

 5. NORGE

  Hver tredje 5.-klassing i Oslo og Bærum presterer på høyeste mestringsnivå

 6. NORGE

  Oslo-elever presterer best på nasjonale prøver