Frode Thuen: Barna er lojale mot moren etter skilsmissen. Faren er i sorg etter at barna kuttet all kontakt med ham

Gjennom flere år har han gjort alt han kan for oppnå kontakt med barna sine, men er blitt motarbeidet. Nå innser mannen at han har mistet to barn.

Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

I høst hadde jeg en spalte hvor en fortvilet mor skrev at hun ikke hadde sett barna sine på flere år fordi de ikke ønsket å ha kontakt med henne. Hun beskrev barnas avvisning som et resultat av at eksmannen hadde manipulert dem til å vende seg mot henne. En slik form for manipulering – ofte omtalt som foreldrefremmedgjøring – er dessverre ikke så uvanlig i forbindelse med konfliktfylte samlivsbrudd.

Les hele saken med abonnement