• [value:] «De vil ikke at jeg skal bokse.»
  • [value:] «Jeg var 50 år og mistet jobben som medieanalytiker.»
  • [value:] «Jeg har en helt spesiell drøm. Først må noen demoner overvinnes.»
  • [value:] Det bor 683.794 personer i Oslo. Hver og én av dem har en historie. Fem fotografer i Aftenposten fulgte byen gjennom et døgn.

Én by. 24 timer. 19 historier.

.