Frode Thuen: Når kan barna treffe mors nye kjæreste?

Pappaen flyttet ut, og et par uker etter møtte barna mammas nye mann.

(Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken) Min datter og svigersønn ble separert i fjor, og allerede et par uker etter at pappaen flyttet ut, ble min datters nye partner introdusert for barna: en gutt og en jente i førskolealder. Han har også overnattet (da riktignok på gjesterommet).

Jeg tok dette opp som noe jeg ikke ville rådet henne til. Barna burde få tid til å bearbeide sorgen over pappaen som nettopp hadde flyttet ut før de ble introdusert for denne nye mannen. Men da fikk jeg vite at spørsmålet hadde blitt tatt opp på meglingsmøtet på familierådgivningskontoret. Her skal familieterapeuten angivelig ha sagt at dersom de fikk nye kjærester, så burde barna ha den samme «tilvenningen» til denne personen som moren/faren – så sant det ikke var snakk om stadig nye kjærester. En ny partner burde altså omgås barna slik at de kan bli kjent med vedkommende litt i samme takt som forelderen. Hvis mor eller far derimot har en sterk relasjon til sin nye kjæreste den dagen barna skal introduseres, vil de komme veldig i utakt fordi de må starte fra scratch uten å forstå den sterke relasjonen som mor/far da allerede har opparbeidet. Og dette skal både min datter og svigersønn ha gitt sin tilslutning til.

Jeg kjenner selv både en psykolog som driver med barnefordelingssaker, samt en som driver med samlivsterapi, og begge syntes dette hørtes helt hårreisende ut. Er du enig? Og om rådet de fikk på dette meglingskontoret er helt feil, burde de ikke da fått en tilbakemelding på dette? Det er jo barna som blir de skadelidende her. Jeg ville satt stor pris ditt synspunkt på dette.

FRODE THUEN SVARER:

OPT_stbeha6_doc6ouxwk0w3is111wm710c-s8Nwqdo_nI.jpg

Ja, jeg er helt enig; dette høres så uklokt ut at jeg har vanskelig for å tro at de virkelig har fått et sånt råd. Jeg ville kanskje heller tro at familierådgiveren har uttrykt seg litt uklart, og at din datter har tolket budskapet i tråd med det hun selv ønsket å høre. For hvis hun allerede på det tidspunktet de hadde megling, så for seg at hun raskt ville introdusere den nye kjæresten for barna, er det ikke utenkelig at det kan ha påvirket hvordan hun oppfattet budskapet fra familierådgiveren. Alternativt at det er slik hun har valgt å formidle det videre til deg. Jeg ville med andre ord ikke tatt for god fisk at hun faktisk har fått det rådet hun sier hun har fått. Hvis det likevel – mot formodning – medfører riktighet, kan jeg ikke tenke meg at det reflekterer en allmenn oppfatning blant dem som jobber på det aktuelle familierådgivningskontoret.Det er særlig to viktige grunner til å vente med å introdusere barna for nye partnere etter et samlivsbrudd. For det første trenger barn som opplever at foreldrene flytter fra hverandre, tid å vende seg til, og forsone seg med, at foreldrene ikke lenger bor sammen. Det kan ofte være en tidkrevende prosess, og foreldrene bør være veldig forsiktig med å forsere denne prosessen med å introdusere nye kjærester før barna er klar for det. Gjør de det, kan det påvirke barnas sorgprosess og tilpasning til den nye familiesituasjonen på en uheldig måte. Det kan blant annet komme til uttrykk ved at barna utvikler en fiendtlig eller avvisende holdning til mors eller fars nye kjæreste. Særlig når det nye forholdet har kommet i stand som et resultat av utroskap, vil dette kunne være en aktuell problemstilling. Og kanskje er det også utroskap i forbindelse med din datters samlivsbrudd? I så fall vil ikke det nødvendigvis være avgjørende for barnas reaksjon i dette tilfelle, all den tid barna er så små at de sannsynligvis ikke har noe klar oppfatning om hva utroskap innebærer. Og kanskje de heller ikke vet så mye om hva som har skjedd. Men uavhengig av eventuelle utroskap vil det alltid være en risiko forbundet med å introdusere nye kjærester for fort etter et samlivsbrudd. Derfor bør foreldre se sine barn an og først og fremst ha fokus på hva barna har behov for. Og det pleier ikke å være at mor eller far får seg en ny kjæreste med det første.

  • Har du et spørsmål om relasjoner? Skriv til Frode Thuen. (Bare henvendelser som blir brukt i denne spalten blir besvart.)
    Den andre grunnen til å vente med å introdusere nye kjærester for barna er at man på et tidlig stadium ikke så lett kan vurdere om forholdet kommer til å vare. Og det at foreldrene har forbigående kjærlighetsforhold i etterkant av et samlivsbrudd, bør barna absolutt slippe å måtte forhold seg til – for at ikke livet deres skal føles mer ustabilt enn nødvendig og for å unngå unødig usikkerhet og eventuelle skuffelser i en periode som allerede er preget av store forandringer og som regel også mye sorg.

Så kan man naturligvis spørre når barna er klar for at mor eller far finner seg en ny kjæreste, og når man kan føle seg trygg på at et nytt parforhold er så trygt at man kan introdusere den nye kjæresten for barna. Og det finnes det selvsagt ingen fasit på. Men en tommelfingerregel kan være at det i alle fall bør gå tre måneder fra samlivsbruddet til man lar barna få vite at man har truffet en ny kjæreste. Og at man ikke introduserer denne partneren for barna før man føler seg rimelig trygg på at forholdet kommer til å vare. Og i mange tilfeller vil det være klokt å vente mye lenger enn tre måneder, enten fordi barna uttrykker eller signaliserer at de ikke er klar for nye kjærester, eller fordi en selv ikke er trygg på at det nye forholdet kommer til å vare.

Foreldre som går gjennom et samlivsbrudd, bør være spesielt sensitive og lydhøre for hvordan barna har det i denne situasjonen. Og hvis de har planer om, eller er i ferd med, å etablere et nytt parforhold, kan det være en idé å undersøke med barna hva de tenker om at det på et eller annet tidspunkt kan komme en ny kjæreste inn i bildet. Her er barn veldig forskjellige. Noen synes det høres spennende ut, mens andre kan protestere på det sterkeste. Foreldrene bør absolutt tilpasse tempoet til barnas respons. Et annet poeng kan være å vente med å la barna treffe den nye kjæresten til de selv uttrykker nysgjerrighet på hvem han eller hun er, i stedet for mer eller mindre å presse vedkommende på barna. Og viktigst av alt: Når man først introduserer en ny kjæreste, er det avgjørende at barna opplever at far eller mor fortsatt er der for dem og ikke bruker all sin tid og oppmerksomhet på kjæresten. For da kan det fort gå galt, uansett hvor lenge man har ventet med å introdusere den nye kjæresten.

Hvem bør barna bo hos etter et samlivsbrudd? Samlivsterapeut Frode Thuen har en klar oppfatning om hva som er det beste for barna. Hør ham diskutere samværsrett etter en skilsmisse i podkasten Leve Sammen: