A-magasinet

Hva skal til for at et forhold skal vare i dagens samfunn?

En kjærlighetsrelasjon i dag er noe annet enn det vi hadde for bare en generasjon siden.

 • Frode Thuen
  Professor, Høgskulen på Vestlandet

Saken om monogami har avstedkommet mange interessante reaksjoner fra leserne. En av disse er fra en kvinne som beskriver seg selv som en «praktiker» både innenfor monogamiet og non-monogamiet:

Esther Perel, psykoterapeut som har jobbet med par og tema seksualitet i over 30 år, belyser temaet seksualitet i langvarige relasjoner veldig godt i boken Mating in Captivity: In search of erotic intelligence. Hovedpåstanden i boken er at kjærlighet i sin rene form bygger på to pilarer; overgivelse og autonomi.

Overgivelse handler om nærhet, trygghet og intimitet mens autonomi handler om selvstendighet og distanse for å ivareta sitt eget selv. I tillegg hevder Perel at lidenskap og begjær trenger mystikk og variasjon for å leve, mens kjærlighet utvikler seg og lever gjennom intimitet, nærhet og tilknytning.


 • Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Et behov for flere partnere

Spenningen som oppstår mellom trygghet/sikkerhet og eventyr/forandring er et paradoks som må håndteres, og ikke et problem som skal løses. Hun spør videre om vi klarer å være bevisst de to polaritetene.

Det er lett å se for seg at begjær og lidenskap kan forsvinne i et langvarig forhold hvor to personer gjerne kjenner hverandre ut og inn, og på mange måter har smeltet sammen.

Avstanden mellom trygghet og usikkerhet er kanskje borte, og rommet som lidenskapen trenger for å leve eksisterer ikke lenger. Er det i denne fasen at behovet for non-monogamiet kan oppstå hos én av partene?

Psykoterapeut og forfatter Esther Perel er ifølge Thuen kjent for sitt fokus på spenningen mellom følelsesmessig tilknytning og erotisk tiltrekning. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Perel hevder at på grensen inn til ethvert forhold lever den «tredje». Den tredje er manifesteringen av vår lengsel etter det som befinner seg utenfor den grensen – det som representerer det forbudte og det skjulte.

Hun hevder at ved å introdusere en viss usikkerhet inn i langvarige relasjoner, så kan lidenskap og begjær igjen oppstå og vedlikeholdes.

Bryte ned sikkerheten

Hun viser til at en veldig vanlig åpningskommentar fra par som kommer til henne er «vi elsker virkelig hverandre og vi har et godt forhold. Men vi har ikke sex.»

Hennes tilnærming til dette er at par bør forsøke å bryte ned sikkerhetssystemet sitt. Erotikk oppholder seg i det tvetydige rommet mellom engstelse og fascinasjon.

Hvor godt rustet er vi egentlig til å se på våre langsiktige relasjoner på denne måten? Vi trenger trygghet og tilknytning for å ha et godt liv, dette har vi søkt etter siden tidenes morgen for å overleve som art.

Men i tillegg trenger vi usikkerhet og forandring for at begjær og lidenskap skal overleve – erotikk og måten vi uttrykker oss på seksuelt, er en viktig del av vår identitet.

Langvarige forhold kan ende opp som et øde landskap

Det har på sett og vis vært forløsende å lese Perels tanker rundt dette. Selv ser jeg på et langvarig og godt kjærlighetsforhold som et gode. Men jeg ser også at langvarige forhold kan ende opp som et øde landskap med ensomhet, følelse av tapt identitet og frustrasjon.

Jeg tror vi må innse at vi har en helt annen forventning til en kjærlighetsrelasjon i dag enn det vi hadde for bare en generasjon siden. Selv om trygghet og tilknytning ligger i bunn, så trenger vi hverandre på en annen måte i dag.

Og kanskje er nettopp det å åpne opp og invitere inn det «tredje», veien å gå for at langvarige relasjoner skal overleve. Det «tredje» kan for eksempel være en fantasi én av partene har, og ved å kunne forfølge denne fantasien åpnes rommet for det ukjente der begjær og lidenskap lever.

For hvis det er følelsen av tapt lidenskap og begjær som gjør at ønsket om non-monogami oppstår, hvordan ville det vært å kunne leve ut dette sammen – i et godt, nært og ærlig kjærlighetsforhold?

Dette krever mye av begge parter. Men det kreve også veldig mye å gjennom et samlivsbrudd med alle følger det har.

Frode Thuen svarer:

Frode Thuen er professor i psykologi ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Stig B. Hansen

Den belgiske psykoterapeuten og forfatteren, Ester Perel, er særlig kjent for sitt fokus på spenningen mellom følelsesmessig tilknytning og erotisk tiltrekning som hun mener reflekterer en iboende motsetning ved den romantiske kjærligheten. Og du gir et fint resyme av hennes hovedbudskap.

Når boken Mating in captivity, som har kommet ut i over 20 land, har fått så stor utbredelse og popularitet – både blant fagfolk og folk flest, er det nettopp fordi mange kan kjenne seg igjen i budskapet hennes.

Her i landet har særlig psykolog Sissel Gran befattet seg med den samme tematikken, blant annet gjennom en serie med innsiktsfulle essayer i Morgenbladet.

Det er også et yndet tema blant skjønnlitterære forfattere. For eksempel hos årets Brageprisvinner, Nina Lykke i hennes siste roman, Full spredning. For ikke å snakke om Geir Gulliksens siste romaner, henholdsvis Historien om et ekteskap og Se på oss nå.

Thuen trekker paralleller fra Perel sin tematikk til Sissel Gran her i Norge. Foto: Tor G. Stenersen

Partnerens kraft

Men selv om mange kan gjenkjenne at det er en motsetning mellom det kjente og kjære ved ens partner, og den tiltrekningen og spenningen som mer ukjente relasjoner kan gi opphav til, og selv om det finnes mye bra litteratur som utforsker disse motsetningene – er det likevel ikke en uunngåelig problemstilling i ethvert samliv.

For noen er det åpenbart et dilemma som skaper store kvaler og utfordringer i livet, mens det for andre ikke er noe tema i det hele tatt, ved at tiltrekningen og begjæret først og fremst eller utelukkende retter seg mot partneren, uansett hvor lenge man har levd sammen.

Andre igjen befinner seg et sted mellom disse ytterpunktene hvor man kan kjenne på tiltrekning og begjær overfor partneren, men noen ganger også overfor andre mer ukjente personer, uten at det nødvendigvis trenger å skape veldig store kvaler.


 • Hun spør: Hvorfor faller jeg alltid for feil menn? Hør psykolog Frode Thuen diskutere kvinner og badboys her:

Motsetninger

Jeg tror det er langt flere som ikke kjenner på disse motsetningene i det hele tatt, eller som lever nokså fint med dem, enn de som opplever dette som iboende motsetninger som knapt kan forenes.

Men nettopp fordi slike dilemmaer og kvaler egner seg så godt som råstoff for både faglitteratur og ikke minst skjønnlitteratur, er det ofte dette perspektivet det skrives om, og dette som preger den offentlige samtalen.

Dermed dannes det et feilaktig inntrykk av at slike motsetninger nærmest er uunngåelige.Hvis det hadde vært like populært å skrive og snakke om livslange og mer eller mindre ukompliserte samliv, ville vi fått flere motstemmer som kunne bidratt til å tegne et mer nyansert bilde av den romantiske kjærlighetens grunnleggende vilkår.

Og da ville vi blitt minnet om alle de parforholdene hvor følelsesmessig tilknytning slett ikke står i motsetning til erotisk tiltrekning.


Les mer om

 1. Leve sammen
 2. Frode Thuen
 3. Seksualitet
 4. Samliv
 5. Sex
 6. Sissel Gran

Leve sammen

 1. A-MAGASINET

  Frode Thuen: Han kjenner mange, men hvorfor blir ingen av dem nære venner?

 2. A-MAGASINET

  Det er vondt å oppleve at jeg kommer i annen rekke. Er jeg sjalu på barna? Ja, kanskje litt.

 3. A-MAGASINET

  Hvordan tar man venner som konstant setter seg i offerrollen, på alvor?

 4. A-MAGASINET

  Bør svigermor blande seg inn i ekteskapet til datteren?

 5. A-MAGASINET

  Han blir tent av porno, men synes det er uetisk å se på

 6. A-MAGASINET

  Kan han med riktig eksponering av litteratur og kasjmirgensere bli en bedre utgave av seg selv?