Evig kjønnsforskjell

Er det steinaldermennesket i oss eller mangel på innlevelse som fortsatt skaper avstand mellom kvinner og menn?