Expert-sjefen: Det er LO som skaper frykt, ikke vi

Expert Norge-sjef Morten Hovland mener LO kortslutter når de påstår at elektrokjeden vil gi de ansatte dårligere lønn og færre rettigheter.

— Expert sa opp tariffavtalen med 446 ansatte. Hvorfor fjernet dere den?

— Vi forlenget den ikke. Vi ønsker at medarbeiderne i hver butikk skal få mulighet til å velge mellom tariffavtale eller bonusmodell. Vi mener bonus er best.

— Å gi medarbeiderne våre bonus fremfor ulempetillegg motiverer dem og gir kundene bedre service.

- LO truer med streik om dere ikke snur og beholder tariffavtalen. Hva gjør dere?

— Jeg henstiller til sunn fornuft. Det har vært en demokratisk avgjørelse fordi vi har latt butikkene selv få lov til å velge hvilken avtale de vil ha. Jeg forstår ikke at Handel og Kontor kan overprøve medlemmenes egne valg.

- LO sier dere skaper en fryktkultur, driver med fagforeningsknusing og svekker arbeidernes rettigheter?

— Det er LO som skaper frykt, ikke vi. Arbeidsgiveren får ikke større makt, og medarbeiderne mindre. Tvert imot får de lokalt ansatte mer makt. Arbeidsmiljølovens regler om overtid, arbeidstid og andre rettigheter blir selvsagt fulgt av oss som arbeidsgiver. Vi er helt avhengig av motiverte og glade medarbeidere. Hvis ikke er vi sjanseløse. Jeg tror ikke en varehusleder, eller andre ledere i dagens samfunn, får beholde jobben hvis han eller hun skaper frykt.

- Hvis alt er så bra, hvorfor reagerer LO så sterkt?

— LO har mye makt, og kanskje de er redde for å miste sin posisjon. Handel og Kontor vet at den nye avtalen er veldig god, men vil av prinsipp at alle skal ha kollektive tariffavtaler. Vår holdning er at de ansatte i den enkelte butikk må velge selv. Så svarer LO med å spre myter som at vi gir ansatte dårligere lønn, reduserer deres medbestemmelsesrett og tar fra dem opparbeidede rettigheter.

— Er ikke Expert en arbeidsplass kun for unge, spreke folk som ikke er fast ansatt og som misliker fagforeninger?

— Blant våre 1200 ansatte er halvparten fast ansatt, resten ikke. Vi har ikke høyere turnover enn normalt, sykefraværet er lavt, rundt 2 prosent lavere enn normalen i bransjen.

- Hva er snittlønnen til en Expert-ansatt?

— Deltidsansatte og ekstrahjelper får i snitt 171 kroner pr. time. Snitt årslønn for fastlønnede er 429 000 kroner årlig, uten bonus. Man blir ikke millionær i elektrobransjen, men det er mange karrièremuligheter.

- Hva er din lønn?

— Den er vel ikke så interessant, men på nivå med det andre HR-ledere i andre bedrifter tjener.

- Hva med avtalefestet pensjon (AFP), den gjelder ikke for ansatte utenfor tariffordningen?

— For alle våre medarbeidere født før 1. januar 1962 og som har den gamle tariffavtalen, oppretter vi en egen livspareavtale som gjør at de som slutter når de fyller 62 år får utbetalt det som til enhver tid er gjeldende AFP-avtale.

- Expert ønsker en mer prestasjonsrettet kultur blant medarbeiderne. Har de prestert dårlig frem til nå?

— Nei, vi har hatt et godt 2015, takket være svært dyktige medarbeidere. Og med den nye avtalen vil medarbeiderne få bedre betingelser.

- Hvordan da?

— Vi tar bort ulempetillegget som for hver medarbeider utgjør rundt 10 000 kroner brutto pr. år. I stedet innfører vi en bonusordning som kan gi hver ansatt rundt 30–40 000 bonuskroner årlig. For de beste kan bonusen bli adskillig høyere. Det synes vi er en god avtale.

- Også for de eldre, som ikke orker eller makter å ha den «driven» som skal til for å få god bonus?

— Bonusavtalen er kollektiv og bonusperioden er over to måneder om gangen. Hver enkelt avdeling har et målbilde og på et visst nivå iverksettes bonusen. Etter to måneder har bonuspengene bygd seg opp, og har avdelingen nådd målet sitt får alle utbetalt bonusen, avhengig av den enkeltes prestasjon.

- Er du best får du mest, er du dårlig får du lite?

— Ja, men vår erfaring er at medarbeiderne motiveres av prestasjonslønn. Og alle får, også kassamedarbeidere, lagermedarbeiderne og teknikerne. Den nye avtalen gir også medarbeiderne to uker mer fritid pr. år fordi de ansatte jobber 36,2-timers uke mot normalt 37,5 timer.

- I 2013 reklamerte Expert Norge med at dere hadde sagt opp 1432 medarbeidere og lagt ned 358 småbutikker for å senke prisene. Er dere blitt en versting?

— Expert AS var den gangen nærmest teknisk konkurs, og våre nye eiere måtte gjøre en opprydning. Det var ingen markedsføring av oppsigelse, men en informasjon til våre kunder.

- Hvorfor kan dere ikke beholde tillegget og samtidig ha bonusordning?

— Det er ikke rom for både gode tillegg og god bonus. Det er en tøff bransje med hard konkurranse, og vi må jobbe hardt hver dag for å holde lave priser og beholde fornøyde kunder.

- Er det bildet på et nytt og tøffere arbeidsliv for folk flest?

— Det er tøft de aller fleste steder, og de fleste må jobbe hardt. Men ingen av våre ansatte behøver å frykte for jobbene sine. Expert er til å stole på. Men vi måler prestasjoner, og hvis ting ikke kan måles, er det ingen vits å gjøre de tingene.

- Noe motstand fra ansatte?

— Det har selvsagt vært diskusjoner blant ansatte i den enkelte butikk, også uenighet. Vi har sagt til varehus-sjefene at det er demokratiet, altså flertallet i hver butikk, skal respekteres. Den avtalen man har landet på må man jobbe etter, uansett om man liker den eller ikke.

Les gjerne denne gode historien: