A-magasinet

Mødre står bak halvparten av vold mot barn

For "Jonas" ble mamma det farligste i livet. - Vi vil ikke tro at mødre kan være voldelige, sier voldsforsker Solveig Bergman.

  • June Westerveld
    June Westerveld

— Selv om vi vet at vold er relativt utbredt, er oppfatningen fortsatt at mamma er en som utøver kjærlighet og omsorg overfor sine barn. Da vil man i enda mindre grad tro at mødre også kan være voldelige, sier voldsforsker Solveig Bergman ved Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

A-magasinet har denne uken fortalt historien om "Jonas". Han døde etter gjentatte anfall av pustestans. To måneder av det korte livet ble tilbrakt på sykehuset hvor legene forsøkte finne ut hva som feilte gutten. Det ingen forsto var at det var moren som påførte gutten skadene.

  • Les hele saken om "Jonas" her: For noen er mamma det farligste i livet
    De siste årene har vi flere ganger sett at barn går til grunne i sitt eget hjem. Blant sakene som har fått oppmerksomhet i mediene er den ett år gamle jenta som ble druknet i en bøtte etter langvarig mishandling av mor. En mor ble før jul siktet for drapsforsøk på sin 7 år gamle sønn. Og på nyåret ble et foreldrepar siktet for familievold mens deres fem uker gamle jentebaby kjempet for livet på Ullevål. Jenta overlever, men vil få varige skader.

Forrige uke kom nye tall fra politiet som viser at mens kriminaliteten går ned totalt, øker anmeldelser for vold i nære relasjoner.

Mor står for halvparten av volden

Hvor vanlig er det egentlig at mødre er voldelig mot barna sine?

Rundt ett av ti barn har opplevd grov vold hjemme, viser ny, norsk forskning fra NKVTS.Mødre står for rundt halvparten av volden, og for mest av den mindre alvorlige volden: Lugging, klyping, ørefiker og klaps, trusler, tvang og sinte, kalde ord om at barna skal «på barnehjem» og «ingen er glad i deg».

De siste ti årene er det kvinnene som øker på kriminalstatistikken. Det viser en rekke internasjonale studier.

Det samme gjenspeiler seg i Norge: Kvinner står for stadig flere av voldsdommene. Statistisk sentralbyrås oversikt over voldskriminalitet i perioden 2002 – 2013 viser en dobling i straffereaksjoner mot kvinner for voldskriminalitet.

Økt bevissthet

Kriminolog Vibeke Ottesen forsker på vold i nære relasjoner og tror ikke økningen skyldes at kvinner begår mer vold enn før. Hun mener samfunnet rundt i større grad har begynt å se og reagere strafferettslig på kvinners vold, der man før anså dette som psykiatriske tilfeller – eller så en annen vei. En av faktorene er medieoppmerksomheten rundt flere slike saker, noe som bidrar til å øke bevisstheten.

Kripos tror mørketallene er store

A-magasinet har gått gjennom de alvorligste voldsdommene i lagmannsrettene de siste ti år. Tilsammen er det 187 saker. Mor/stemor er gjerningsperson i 36 av dem. Far /stefar i 139. I resten av sakene står begge på tiltalebenken.

De fleste sakene der mødre er dømt er fra de siste fem årene. Fra 2005 til 2010 er det bare fire dommer hvor mor/stemor alene står tiltalt. I de neste fem årene er antallet 32, åtte ganger flere.

I tillegg har Kripos for A-magasinet gått igjennom alle saker siden 2008 som gjelder familievold, legemsbeskadigelse, drapsforsøk og drap der offeret er under syv år. De finner 2031 saker der en kvinne er mistenkt, siktet eller dømt. Kripos ønsker ikke å sammenligne dette med tidligere perioder, da det er for mange mulige feilkilder til å fastslå noe sikkert om utvikling.

— Selv om vi ikke har sammenlignbare tall, er det vår oppfatning at samfunnet nå er mer bevisst på at også mødre kan være voldelige mot barna sine. Likevel er det nok fortsatt mange som har vanskelig for å forstå at en mor kan ville sitt barn noe vondt. Vi tror det er store mørketall når det gjelder vold i familien, også når mødre er voldsutøveren, sier Lena Reif, seksjonsleder i Kripos

Les også:

Les mer om

  1. Voldelige mødre