Psykolog Frode Thuen: Utbrent og etterpåklok

Hvorfor er ikke utbrenthet en egen diagnose, undres innsender.

Det skrives stadig i avisen om mennesker som er utbrent. Eller møter veggen. Og mitt inntrykk er at vi er blitt flere. At det er en økende trend, om man vil. Utbrenthet er imidlertid ikke en diagnose i Norge. Når psykologer eller medisinsk fagpersonell uttaler seg, snakker de (blant annet) i stedet om milde depresjoner.

Min utbrent-historie startet med styrelederverv i to kriserammede organisasjoner, samtidig som jobben ble mer krevende og to barn var på hjemmeskole. Vi snakker om perioden etter 12. mars 2020 og frem til jeg mer eller mindre krabbende kom meg til legen. Vedkommende så situasjonen min og hjalp meg til å se den selv, slik at jeg evnet å ta grep. Men det var for sent.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

Les hele saken med abonnement