Dødens ansikter

Kan livets slutt være noe annet enn angst og fortvilelse?