Hun klager, han skjønner ingenting

Når forholdet begynner å gå skjevt, er det alltid hun som setter ord på problemene.