Vi må sjå til svenskane i distriktspolitikken | Reidar Almås

Levande grender på norsk side og gjengrodde «vallar» og nedlagte «gårdar» på svensk side? Nei, dette bildet er langt frå like klårt i dag, skriv Raidar Almås.
Reidar Almås

Sverige ligg an til å ta gull i distriktspolitikk! Kva har skjedd?

  • Reidar Almås

Det har lenge vore opplese og vedtatt at Sverige har avvikla sin distriktspolitikk, og kommentatorar har meint Norge er den siste Sovjetstat, som held seg med ein slik levning.

Dessutan meiner folk flest i Norge at når vi reiser frå Norge til Sverige, så ser vi verknaden av denne politiske forskjellen: Der det er levande grender på norsk side er det gjengrodde «vallar» og nedlagte «gårdar» på svensk side. Dette bildet er langt frå like klårt i dag.

Les hele saken med abonnement