A-magasinet

Et liv i spagaten

Niåringen slites mellom to hjem med ulike regimer. Nå har polariseringen mellom foreldrene begynt å sette spor i henne.

  • Hedvig Montgomery
    Psykolog og familieterapeut
  • Emily Eldridge
    Illustratør

Katarina vokser opp i to hjem med vidt forskjellige verdisyn. I det ene får hun slippe å gjøre ting hun ikke vil eller mestrer, og i det andre blir hun oppmuntret til å prøve seg og bli modigere. Hva kan foreldrene gjøre for at hun ikke skal havne i en umulig spagat?

Niåringen bor halve tiden hos mor og halve tiden hos far. Slik har det vært så lenge hun kan huske. Samlivsbruddet mellom foreldrene var ryddig, de snakker mye og godt med hverandre om datteren, og begge er innstilt på at Katarinas ve og vel er det viktigste. Selv om de aldri ble gode kjærester, har de gjort mye for å bli gode foreldre sammen. Begge har klare verdier og tanker om barneoppdragelse, begge har sår og erfaringer fra sin egen barndom. Begge er også tydelige på hva de vil gi sin datter – og det er to ganske forskjellige ting.

Les hele saken med abonnement