Under en håndfull fødes med tilstanden hvert år.
Hun var en av de første i Norge som fikk foten snudd.
På sykehuset lærte hun å akseptere seg selv.

Lillefot og Storefot på nye eventyr

Der de aller fleste forsøker å skjule personlige feil og mangler, tok Charlotte Hansen tidlig et valg om å elske hele seg. Både det ene og det halve.

Da Charlotte Hansen fremdeles var et foster, et sted mellom fem og elleve uker gammel, skjedde det noe som skulle forandre det planlagte livsløpet hennes. Om det var forstyrrelser i blodtilførselen, eksponering for miljøgifter eller en annen ukjent årsak, er det ingen som vet.

Børen skulle likevel bli hennes å bære.

Les hele saken med abonnement