A-magasinet

Bør du hjelpe til med leksene?

Forskere vet nå om barn gjør det bedre på skolen om de får hjelp av foreldrene.

  • Terje Tønnessen (illustrasjon)

På kjøkkenbordet kan det ligge en bunke med skolebøker, noen spissede blyanter, et viskelær. En niåring stirrer kanskje tomt ut i luften, tvinner håret rundt pekefingeren. Hun skal finne lengden på de ukjente sidene i rettvinklede trekanter og skrive om forskjellen på Arbeiderpartiets og Venstres skolepolitikk. I morgen skal leksen leveres.

Kanskje vil hun slite med å finne svarene, og i stedet gripe telefonen, trolig poste et bilde på Instagram. Vil det hjelpe at mor eller far nå griper inn for å løse Pytagoras’ mysterier?

Viktig å stille krav

Det spørsmålet er det flere som stiller seg. Kan foreldres engasjement påvirke barnas resultater på skolen? Blir barn flinkere om foreldre og barn gjør leksene sammen? Hjelper det å snakke om ting de har lært på skolen? Stille høye krav? Lese høyt? Eller bør man heller melde seg som klassekontakt eller turleder kanskje?

Hittil har forskerne hatt få svar. Et team av professorer ved en rekke universiteter i Spania satte seg derfor nylig ned og tok for seg flere tusen vitenskapelige artikler skrevet om temaet, og plukket ut de som samsvarte med deres kriterier.

Av funnene i rapportene gjorde de en grundig analyse. Hva hjelper egentlig?

Etter flere måneders arbeid kunne de konkludere med følgende:

  • Det å stille høye faglige krav og forventninger til barna hadde en klar sammenheng med resultatene de oppnådde på skolen.
  • På bunnen av listen kom hjelp med hjemmelekser.
Forventninger har mye å si for barns prestasjoner på skolen. ILLUSTRASJON: Terje Tønnessen

Krav må ikke knyttes til prestasjoner

En unorsk tankegang, innrømmer den kjente skoleforskeren Thomas Nordahl, men funnene overrasker ham ikke. Forventninger har mye å si for barns prestasjoner på skolen, og er derfor noe av det viktigste foreldre kan bidra med, mener han. Når noen stiller krav og har forventninger, vil de aller fleste respondere med å forsøke å tilfredsstille disse. Det smitter lett.

- Det ligger mye omsorg i det å bli møtt med forventninger. Da sier du samtidig: Jeg tror du kan klare dette.

- Hva innebærer det?

- Kravene skal ikke være knyttet til prestasjoner og resultater, men til arbeidsinnsats. At de skal gjøre det beste de kan.

- Å sette seg ned og hjelpe til med matteleksene er ikke det viktigste?

- Ofte er det begrenset hva man som foreldre kan hjelpe til med. Det beste er å gjøre barna i stand til å gå løs på oppgavene uten hjelp og støtte. Noen barn rekker opp hånden før de har sett på oppgaven. For mye hjelp kan være som å sy puter under armene deres, sier Nordahl, som er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.

Forskere skapte rabalder

Betydningen av foreldres engasjement er overdrevet, skrev to amerikanske professorer i et debattinnlegg i New York Times i fjor.

De hadde gjennomført en omfattende studie av nettopp foreldres engasjement i skolen. Mens politikere flest var overbevist om at dette bare hadde positive ringvirkninger, fant de at det ikke stemte.

Det skapte mye rabalder. Det tåpeligste de hadde lest på lenge, mente noen. Interesserte foreldre er helt avgjørende. Man kan ikke ignorere hva barna gjør. Men i kommentarfeltet fortalte også flere om sin egen oppvekst. Om foreldre som aldri så igjennom leksene, men som sørget for at de fikk en god natts søvn. Som i stedet diskuterte politikk rundt kjøkkenbordet. Som oppmuntret dem til å gjøre det bra på prøver. Karakterene var gode, så kanskje det lå noe her? At det viktigste bare er å gi klar beskjed om at de skal gjøre leksene på egen hånd når de kommer hjem fra skolen?

  • Møter med det norske familielivet kan by på overraskelser. Les saken der en amerikanske mor, bosatt i Oslo, fortalte om sitt møte med norsk familieliv: — Bare én måte å oppdra barn på.

Vet foreløpig for lite, etterlyser kunnskap

Når foreldre involverte seg, påvirket det barnas skoleresultater, ifølge det spanske forskerteamet. Men effekten var aldri stor.

Om foreldres engasjement ikke betyr all verden, så betyr det likevel noe. Å ta det bort er ikke smart, understreker Thomas Nordahl.

Han viser til en fersk undersøkelse fra Sogn og Fjordane. Her presterer elevene bedre enn noen andre steder i landet. Forskere fant mange årsaker, blant annet at foreldre støtter og oppmuntrer barna i mye større grad enn i andre fylker.

Nordahl mener vi vet altfor lite om hva foreldre betyr, og etterlyser mer kunnskap.

- Men det vi vet, er at foreldre betyr noe, og når de gjør de rette tingene, har det innflytelse på læring. Dette gjelder både når barna er små, og på videregående.

I tillegg til å stille krav har gode lesevaner og det å snakke om temaer barna hadde gjennomgått på skolen, også betydning, ifølge rapporten Parental involvement on student academic achievement.

- Er du en god leser, har du gode forutsetninger for å gjøre det bra i de aller fleste fag, sier Nordahl.

- Og ved å spørre om hvordan skoledagen har vært, og hva de har lært, uttrykker man samtidig at det er viktig, det man driver med skolen. Det er viktig å vise barna.

- Mye vanskeligere å undervise egne barn

Lærer Håvard Tjora, kjent fra TV-serien Blanke ark på TVNorge, understreker at høytlesning for barna er den viktigste kilden til å utvide ordforrådet. Han har selv barn, og sier dette om leksesituasjonen hjemme rundt kjøkkenbordet:

- Det er mye vanskeligere å undervise egne barn enn andres! Med egne barn er man mye mer utålmodig, og barn er mer utålmodige med oss enn med andre voksne.

- Hvert sekund jeg som pappa bruker til å forklare, er ett sekund mindre fritid for barna, understreker Håvard Tjora.

- Men bør de ikke få hjelp til å finne den ukjente siden i en rettvinklet trekant?

- Jeg har seks års utdannelse som lærer bak meg. Det betyr jo noe. En hel utdanning ligger i det å undervise barn. Det sier seg selv at det er umulig å forvente at alle skal gjøre dette riktig. Dessuten må man ikke glemme: Hvert sekund jeg som pappa bruker til å forklare, er ett sekund mindre fritid for barna.

Tjora mener det er viktig å si fra til skolen når barna sliter, være åpen om at barna har det vanskelig. Han tror mange foreldre ikke tør, de tror det er deres ansvar å løse problemene.

- Foreldres oppgave er ikke å få barna til å forstå, vi kan ikke pålegge dem det.

- Hva mener du er det aller viktigste man som foreldre kan gjøre?

- Vær tydelig på hva du forventer av dem. Vis interesse og få barna interessert, vis dem gjerne hvordan man mekker en bil, om det er det du kan. Utvid begrepene, alt påfyll er sunt. Gå en tur i skogen, vis hvordan du sløyer en fisk. Man skriver en bedre skolestil om man vet hvordan regnet pisker og vinden uler.

A-magasinet

Nyhetsbrev Få ukens høydepunkter fra A-magasinet rett i innboksen din hver fredag!