Maktkamp, allianser og mistillit.
Skittkasting i en lukket Facebook-gruppe og 20 varslingssaker.
Slik endte et idrettsforbund som skulle fremme motorsport, opp med å spise sine egne.

Forbundet som kjørte i grøfta

Mot tampen av året deler vi noen av A-magasinets mest leste artikler fra 2021. På dag 23 i årsoppsummeringen finner du denne reportasjen, som først ble publisert i mai.

Fredag 3. mai 2019 dro Per Velde hjemmefra med blandede følelser. Presidenten i Norges Motorsportforbund (NMF) skulle til et konferansehotell på Gardermoen. Der skulle forbundet avholde et ekstraordinært ting. På agendaen sto to saker: mistillit mot ham og valg av nytt styre.

To år tidligere ble 56-åringen valgt til ny president i et mellomstort særforbund med utøvere som motorsykkelkjører Pål Anders Ullevålseter og båtracefører Marit Strømøy. Samt en rekke konflikter. Styremedlem Joyce Christine Andersen advarte ham:

– Du vet ikke hva du går til.

Per Velde har vært med på å behandle 20 varslingssaker i Norges Motorsportforbund. Nå er han selv blitt en varsler.

Idretten står sterkt i Norge. I klubber over hele landet ofrer ildsjeler fritiden for å fremme medlemmenes interesser, enten det er å spille fotball, turne eller gå på ski. Norges idrettsforbund er landets største frivillige organisasjon med over 2 millioner medlemskap. Men hva skjer når det oppstår maktkamp, allianser og mistillit i toppen av et særforbund? Hvem skal man gå til hvis man har noe å utsette på lederne eller blir behandlet dårlig?

Det kan bli diskutert på tinget til Norges idrettsforbund i slutten av mai. Flere mener det er mangel på rettssikkerhet i norsk idrett, og forslag til tiltak som kan gjøre idretten tryggere og mer etisk, skal fremmes der.

Norges Motorsportforbund er en organisasjon som har glemt hvorfor den ble stiftet. Forbundet skal være der for medlemmene, ikke omvendt. All kritikk blir besvart med krig.
Gjermund Frostad motorsykkelutøver

Aftenposten har vært i kontakt med nærmere 60 kilder i og rundt Norges Motorsportforbund. De forteller om kameraderi, svertekampanjer, dårlig ledelse, mistillit, varsler, økonomisk rot og krevende kommunikasjon. Et miljø som ble så giftig at det spiste sine egne. Edderkoppnett, kaller noen forbundet. Ekkokammer, sier andre. Drypp av konfliktene har nådd mediene, men ingen har dykket ordentlig ned i det.

Da Per Velde ble president i 2017, var det medlemmene som ville ha ham til å rydde opp. Han hadde jobbet i store konserner og mindre organisasjoner og hadde lang ledererfaring. Ikke minst var han klubbmedlem og hadde kjørt motorsykkel i mange år. Velde var full av pågangsmot. I garasjen på Avaldsnes i Rogaland sto lidenskapen: tre motorsykler – én endurosykkel, én til lange grusturer og én scooter til jobbpendling. Han skulle gi gass.

Men etter to år som president ville et flertall i styret kaste ham.

Den hemmelige gruppen

På Gardermoen lå det noe i luften denne maikvelden i 2019. Velde opplevde stemningen på tinget som anspent. Folk skulte på hverandre. Så fikk han høre om den lukkede Facebook-gruppen.

Noe av tanken med den var å legge en plan for å få flertall for kandidatene gruppen ønsket å få inn i styret. Flere sentrale styremedlemmer var med. Emilie Funderud Westbye, som ville ha presidentvervet, kalte Velde for «en tulling». Et annet medlem omtalte ham som «den gale mannen».

Det skrev et medlem i gruppen. En annen skrev:

Også andre medlemmer og barna deres ble hengt ut.

Lørdag gikk tidligere Frp-politiker Roy N. Wetterstad på talerstolen. Nesten 20 år som generalsekretær gjorde ham til en mektig mann i forbundet. Nå hadde han gått av og snakket som leder i klubben Action Sport Setesdal. Han omtalte Velde som en splittende kraft.

Roy N. Wetterstad under hans innlegg mot presidenten på tinget.

– Noen vil strekke det så langt som til å si at vi er blitt offer for nærmest en organisatorisk atombombe som ødelegger det meste av liv rundt seg, sa han til salen.

– Presidenten bør definitivt stilles til ansvar for at vi på kort tid har fått sprengt et styre og forbund nærmest i fillebiter.

Alt Velde tok i, ble ødelagt, mente Wetterstad.

Selv husker ikke Velde så mye av talen hans.

– For meg hadde han ikke noe der å gjøre etter at han hadde fratrådt som generalsekretær.

Les hele saken med abonnement