Hun er sjefen for de lukkede nemndene. Nå vil hun ha mer åpenhet.

Direktøren for fylkesnemndene vil vise hvor forsvarlig de inngripende sakene behandles. Men det er opp til den enkelte nemndleder om dørene skal åpnes.

I 25 år har Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker så å si vært hermetisk lukket for presse og offentlig innsyn. Direktøren for fylkesnemndene, Pernille Pettersen Smith, ønsker at allmennheten skal få bedre innblikk i hvordan en fylkesnemndssak foregår.

– Dessverre har det bredt seg en oppfatning – blant enkelte grupper i sosiale medier – at fylkesnemnda «tar» barn fra folk uten grunn og opererer stikk i strid med rettssikkerhetsprinsipper, sier hun.

Les hele saken med abonnement