A-magasinet

Lær å ta den utfordrende alkoholpraten

Erik Torjussen var kollegaen som hadde et drikkeproblem. Uten at noen konfronterte ham. Hvorfor har vi så vanskelig for å si ifra?

  • Halvor Hegtun
    Journalist
  • Terje Tønnessen
    Illustratør
  • Stig B. Hansen

I et lokale i Bjørvika snakker Erik Torjussen, 59 år gammel næringslivsleder og tørrlagt alkoholiker fra Kristiansand. Han har erfaring fra mange bransjer, metallindustri, tobakk, logistikk. Han vet hvordan mennesker på alle arbeidsplasser kan si, for å forklare eller bortforklare sin alkoholkultur, at «vi har litt spesielle forhold» i bransjen vår. I de senere årene har han arbeidet for A-larm, en bruker— og pårørendeorganisasjon på rusfeltet.

afp000881204.jpg

Åpent, rolig og kronologisk forteller Torjussen om sin vei ut i alkoholismen: Årene på 1980-tallet som ung avdelingsleder med ansvar for å bygge opp et nytt distribusjonssystem i England. 130 reisedager i året, sete foran forhenget på flyene, tilgang til loungen på flyplassene, arbeidsmiddager, pubmøter, minibar på rommet. Senere, i ny jobb, kom de lange reisene til Brasil, Zimbabwe, USA og Thailand for å kjøpe råvarer. I ti år, etter familieråd med kone og svigerfar, holdt han det gående med selvpålagt brennevinsforbud. Men det var mye øl og vin.

- En lang periode gikk det egentlig greit alle andre steder enn hjemme.

Så kom sommerferien da han satt alene på hytta og drakk i 14 dager, familien orket ikke lenger å være med. Uker senere våknet han bak rattet etter en fyllekjøringsulykke, bilen sto mot en stolpe. Det er 14 år siden nå, dette vendepunktet. Torjussen fikk tydelig beskjed om at både jobben og ekteskapet ville ryke dersom han ikke erkjente sitt problem og tok imot all den hjelpen han kunne få. Han la seg inn til avrusning, og har siden ikke rørt en dråpe.

Vi mangler språk for å ta det opp

Det dunster umiskjennelig av gammel fyll. Det har gjort det adskillige ganger før. Ikke sjelden på mandager står stolen til arbeidskollegaen tom på grunn av en sent innløpt sykemelding.

Opplevd det? Hørt om det?

Med statistisk sannsynlighet vil du nå svare ja. Over 90 prosent av voksne nordmenn drikker alkohol. Hver fjerde arbeidstager oppgir å ha vært ineffektiv én eller flere ganger på jobb som følge av bakrus det siste året. To av tre sier at de har opplevd en situasjon der en kollega har hatt problemer knyttet til rus.

Men det betyr så langt ifra at du har snakket om det. Gjort noe med saken.

- Vi har språk for så mye. Men vi har ikke noe godt språk for å snakke om litt for mye drikking, sier Camilla Lynne Bakkeng, seniorrådgiver i Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rus— og avhengighetsproblematikk.

Kontinuerlig pågår det kurs, konferanser og seminarer om arbeidsliv og rus. A-magasinet har på få dager vært innom flere av dem.

HR-medarbeiderne forteller

I et konferanserom sitter 21 deltagere rundt et bord, ledere og HR-medarbeidere fra et bredt spekter av private og offentlige virksomheter. Bakkeng har holdt på med kurs og samtaler i 15 år, særlig på besøk ute på arbeidsplassene. Temaet for dagen er «den nødvendige samtalen», ofte også kalt både «den vanskelige samtalen» og «bekymringssamtalen», den første praten på tomannshånd med en kollega som ser ut til å ha trøbbel med rus.

- Hvorfor er den praten så vanskelig? Hvorfor lar dere være å ta den? spør Bakkeng.

- Jeg kan være redd for å få feil reaksjon, sier en HR-medarbeider nederst ved bordet.

- Jeg kan føle at det er på siden av min lederkompetanse, at det dreier seg om en sak for legen, sier en annen.

En tredje innskyter:

- Tenk om jeg tar feil. Hva da?

Det skorter ikke på bekymringer i norsk arbeidsliv, men tiden fra bekymring til handling er ofte lang.

Har laget ni filmer om dilemmaene

I Akan-lokalene i Oslo sentrum kommer det daglig telefoner fra bedriftsledere og andre som søker råd om hva de egentlig skal gjøre. Eller bare si.

- Vårt klare råd er å utarbeide kjøreregler som viser bedriftens holdninger til rusmiddelbruk og spill. Det skaper forutsigbarhet for ledere og ansatte, sier direktør Elisabeth Ege.

Akan har gått til filmen. Organisasjonen har fått spilt inn ni korte filmer som viser arbeidstagere i gjenkjennelige omgivelser - og i kvaler om veldig gjenkjennelige dilemmaer:

Den dyktige salgssjefen som det lukter alkohol av før et viktig kundemøte.

Bygningsarbeideren som blir hengende veldig lenge ved termosen før han kommer i gang.

Kelneren som er merkbart groggy når hun bærer ut dagens første brett.

De to som virker ute av stand til å bidra med noe før lunsj på hotellseminaret.

Er det ukollegialt å si noe? Eller derimot ukollegialt å la være å si noe?

Dilemmaverktøy kalles filmene. For det er dilemmaer hele veien, ingen åpenbare løsninger.

Jobbrelatert drikking griper om seg

Ingen vil moralisere. Ingen øns­ker heller å blande seg inn i kollegers privatliv. Problemet er bare at grensene mellom jobb og privatliv kan være vriene å skjelne under fredagspils, lønningspils, reiser, kurs, seminarer, kundemiddager. Hele 43 prosent av det norske alkoholforbruket forekommer «i arbeidsrelaterte situasjoner», ifølge en undersøkelse som ble foretatt for nær 15 år siden, og nå skal det kartlegges på nytt:

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) skal på oppdrag fra Helsedirektoratet lage en ny analyse av utbredelse og holdninger til alkoholbruk blant norske arbeidstagere, med særlig søkelys på gråsonene mellom arbeid og fritid. Forskerne skal utarbeide en tilstandsanalyse denne våren, og deretter gjennomføre oppfølgingsundersøkelser frem til våren 2018.

Hvorfor sa dere ikke noe?

Når foredraget til eks-alkoholiker Erik Torjussen er over, er spørsmålene mange.Ville han egentlig at noen skulle ha snakket til ham før? Grepet inn? Advart?

Nei, sier Torjussen, da alkoholen styrte livet, hadde han absolutt ikke noe ønske om å bli snakket til, advart eller avslørt. Men i ettertid har han snakket med gamle kolleger og venner om hvorfor de ikke sa noe.

- Erik, vi så jo problemet ditt, sier de.

- Så hvorfor sa dere ikke noe?

- Vi syntes det var vanskelig.

  • Les mer om alkoholisme i A-magasinet: Tobarnsfaren som holdt på å kjøre livet sitt i grøfa

A-magasinet

Nyhetsbrev Få ukens høydepunkter fra A-magasinet rett i innboksen din hver fredag!