Psykolog Frode Thuen: Å leve med en deprimert partner

Uro, angst, beskyldninger og dårlig samvittighet tærer på følelser og forhold.

  • Frode Thuen
  • Johan Nord

Det er på mange måter krevende å være nær noen som lider av depresjon. Det er tungt å ta inn over seg den andres smerte og uro, en kan føle seg hjelpeløs, og en kan ha dårlig samvittighet fordi en selv har glede av arbeid og venner. Og ikke minst kan en lure på hvor mye en skal pushe og oppmuntre, hvor mye en skal ta inn over seg, og hvor mye en skal lytte og forstå.

Stundom blir man sliten og lei, og lei seg. En setning, eller et tilfeldig ordvalg, kan utløse et skred av følelser hos den deprimerte. Og anklager om at en ikke elsker vedkommende, at det er noe som er galt, at en ikke viser vedkommende tilstrekkelig respekt og forståelse, at man er egoistisk.

En forsøker å forsikre om at det ikke var slik ment, en ber om unnskyldning for at en kunne være så tankeløs, men ser av ansiktet til den andre at en ikke blir trodd. For den andre føler på seg at ting er slik, og da er det sånn. Intuisjonen kan være en fiende når den er foret av redsel.

  • Les Frode Thuens svar lenger ned:

Les hele saken med abonnement