Mens vi sliter med å finne en farbar vei ut av klimakrisen, har den lille, danske øya Samsø løst problemene for lengst. Takket være en bonde og en lærer. Og en hel del øldrikking.

  • Øystein Lie
    a-magasinet@aftenposten.no

Les hele saken med abonnement