Psykolog Frode Thuen: Kvinner som rakker ned på partneren

Lett latterliggjøring av partneren som underholdning i godt lag, er åpenbart noe menn må finne seg i å leve med. Stemmer det?

Mange av artiklene i spalten din handler om at menn og kvinner reagerer eller oppfører seg ulikt, stilt overfor gitte situasjoner i kjærlighetslivet, det litt større familielivet, eller i samfunnet for øvrig. Selv er jeg ikke så glad i slike stereotypier, da jeg mener de bidrar til å dekke over store forskjeller innen hver gruppe.

Jeg drister meg likevel til å fremme nettopp en slik sak.

Det dreier seg om hvordan vi snakker om våre partnere til andre. Praktisk talt hver gang jeg hører noen beklage seg over, klage på eller bare gjøre seg morsom på sin partners bekostning, er det en kvinne som står bak. Etter at jeg først begynte å legge merke til det, fremstår det som et svært påfallende mønster.

Sosiale sammenkomster kan åpenbart deles i tre typer, etter hvem som er med: bare menn, bare kvinner eller blandede grupper. Når jeg møter andre menn, er damene våre bare unntaksvis et tema, og jeg hører praktisk talt aldri noen som klager på partneren sin. Jeg har generelt inntrykk av at partnernes vaner og uvaner er et adskillig hyppigere tema i dameklubber. At kvinner bruker sine nettverk til å få gode samlivsråd, er vel og bra.

  • Les Frode Thuens svar lenger ned:

Les hele saken med abonnement